Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2022 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXXIII/217/2021 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 25 listopada 2021 roku
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

 

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2022 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

 

     Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym
w terminie do dnia 28 stycznia 2022 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2022”.

13

STY

2022

564

razy

czytano