Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Perspektywy dla oświaty

Perspektywy dla oświaty

Demografia i finanse są nieubłagane. W Jaworzniku w 2021r. urodziło się 2 dzieci. W obwodzie szkoły w Zawadzie -  7 maluchów w 4 miejscowościach. Utrzymanie ucznia w SP Jaworznik to ponad 34 tys. zł w 2022r., w SP w Zawadzie – ponad 33 tys. zł, a w SP Żarki - niewiele ponad 15 tys. zł rocznie. Brak zmian w oświacie oznacza stagnację dla wszystkich mieszkańców, brak realizacji wyczekiwanych inwestycji. Reorganizacja sieci ma polegać na  utworzeniu w Jaworzniku i Zawadzie filii Szkoły Podstawowej w Żarkach. Na miejscu pozostaną przedszkolaki i uczniowie klas od I do III. Starsi będą dowożeni do miasta.

Rozpoczęto konsultacje. Gmina Żarki podkreśla, że względu na istotne znaczenie małej szkoły w społeczności lokalnej zamierza zmienić strukturę organizacyjną i zapewnić warunki nauki dla najmłodszych mieszkańców, jak najbliżej domu. Niewielka odległość miedzy placówkami ułatwi kontakt z pracownikami i nadzór dyrektora.

Niestety, utrzymanie obecnej sieci szkół ze względu na finanse i dane demograficzne stawia przed samorządem konieczność wprowadzenia zmian. Z pewnością są to zmiany, które wywołują niepokój, ale dalsze finansowanie placówek, w których jest 54 wychowanków, a 27 pracowników, rodzi pytania o rozsądek w zarządzaniu?

W ub. roku utrzymanie gminnej oświaty kosztowało  15 800 362,00  zł, w tym roku w budżecie jest zaplanowana kwota  15 203 650,00 zł. Subwencja od państwa od lat jest nie wystarczająca. Gmina dołożyła w ub. roku 7 231 029,00 zł w tym roku z środku własnych będzie zmuszona dołożyć podobną kwotę - ok. 7,5 mln. W praktyce oznacza to, mniej pieniędzy na realizację innych ważnych zadań gminy – w tym inwestycji, których domagają się mieszkańcy we wszystkich sołectwach i w mieście. 

Co zyskuje uczeń zmieniając szkołę?
- Lepszą możliwość pokazania talentów i szansę współzawodnictwa i współpracy w grupie rówieśników
- Wyposażone sale: językowe, informatyczne, chemiczną
- Dostęp do klas sportowych, wyjazdów na basen i lodowisko, lekcje w salach fitness, na stadionie, w siłowni zewnętrznej, na deskorolkach, nartorolkach, rolkach, Nordic Walking.
- Udział w międzyszkolnych turniejach i zawodach.
- Zajęcia w dużej i wyposażonej sali gimnastycznej, na Orliku i profesjonalnych boiskach.
- Udział w zielonych szkołach, wycieczkach- w obrębie jednego, maksymalnie 2 roczników
- Zajęcia w bibliotece miejskiej, w kinie w Częstochowie.

Dowóz: Gmina dowozi 205 uczniów. Opieka w każdym autobusie. Częstotliwość kursów podyktowana ograniczeniem czasu pobytu w szkole. Świetlica z wykwalifikowanym   nauczycielami. Pomoc w odrabianiu lekcji. Przystąpienie do związku „Jedźmy Razem!" ma wpłynąć na lepszą częstotliwość kursów.

Sytuacja w Jaworzniku: 8 klas, 40 uczniów, 14 przedszkolaków, 25 nauczycieli, 2 obsługi. 2021r. urodzenia w obwodzie - 2. Zameldowanych jest 94 uczniów, ale znaczna część nie kształci się w Jaworzniku.

Sytuacja w Zawadzie: 8 klas, 51 uczniów, 22 przedszkolaków, 24 nauczycieli, 4 obsługi.  2021r. urodzenia - 7. Znaczna liczba uczniów z obwodu uczy się w innych placówkach,  w tym 28 uczniów w SP w Żarkach.

Sytuacja w Przybynowie: 8 klas, 71, 35 przedszkolaków, 24 nauczycieli, 3 obsługi. 2021r. urodzenia w obwodzie - 11.

Sytuacja w Żarkach: 8 klas, 473 uczniów, 66 nauczycieli, 11 obsługi. 2021r. urodzenia - 32.

24

STY

2022

1041

razy

czytano