Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Aktywne Centrum Zdrowia w Żarkach. Trwa wyposażanie i meblowanie.

Aktywne Centrum Zdrowia w Żarkach. Trwa wyposażanie i meblowanie.

Nowa przychodnia zostanie udostępniona pacjentom jeszcze wiosną tego roku. Już dzisiaj można obejrzeć zdjęcia z wnętrza budynku na naszej stronie internetowej.

W zmodernizowanym i rozbudowanym budynku ośrodku zdrowia przy ul. Kościuszki trwają ostatnie prace związane z doposażeniem obiektu i meblowaniem. Wszystkie prace budowlane zakończono do końca roku. Sroga zima jednak nie pozwoliła wykonać ostatnich prac na zewnątrz budynku. Jeśli tylko zniknie śnieg rozpoczną się prace przy chodniku i parkingu.

Przypomnijmy, iż realizowany projekt pt. „Aktywne Centrum Zdrowia – przebudowa i rozbudowa Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach wraz z uzupełnieniem aparatury medycznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata  2007-2013. Dofinansowanie uzyskano w ramach Priorytetu IX Zdrowie i rekreacja, działania 9.2 Infrastruktura lecznictwa otwartego.

W ramach zadania rozpoczęto i zakończono przebudowę i rozbudowę budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarkach przy ul. Kościuszki 31. W efekcie obiekt o powierzchni 271,5 m2 powiększył się o powierzchnię 232,4 m2. Stworzono miejsce dla pięciu poradni dla dorosłych oraz poradni dla dzieci zdrowych i chorych. W trakcie remontu zrealizowano zalecenia zgodnie z wymogami wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto obiekt podano termomodernizacji, wymieniono przestarzały piec oraz instalację grzewczą, zlikwidowano bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych i dostosowano budynek do innych wymagań ogólnobudowlanych. Zakupiono sprzęt medyczny: perymetr, spirometr, aparat do krioterapii, doppler kieszonkowy, lampę UVB dwumodułową, lampę zabiegową ginekologiczną, negatoskop, tablice podświetlane do badania wzroku, autoklaw, fotel ginekologiczny. Zmodernizowano aparat USG poprzez wyposażenie w głowicę endokawitarną.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta, fot. Katarzyna Kulinska-Pluta)

23

LUT

2010

1012

razy

czytano