Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Nabór firm instalujących SOLARY, POMPY CIEPŁA do c.w.u., KOTŁY na PELET.

Nabór firm instalujących SOLARY, POMPY CIEPŁA do c.w.u., KOTŁY na PELET.

W związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu grantowego pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Gmina Żarki ogłasza otwarty nabór potencjalnych firm  wykonawczych instalujących SOLARY, POMPY CIEPŁA do c.w.u., KOTŁY na PELET.

Wszystkie firmy, które chcą świadczyć usługi mieszkańcom gminy w ramach projektu grantowego muszą obligatoryjnie złożyć dokumenty o których mowa w Załączniku nr 8- zgłoszenie wykonawcy do procedury grantowej. Dokument poniżej w załączeniu.

Dokumenty należy złożyć w oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność z oryginałem w pokoju nr 18 w  Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w zamkniętej kopercie. OBOWIĄZKOWE JEST OZNACZENIE JAKIE  INSTALACJE OZE FIRMA BĘDZIE WYKONYWAĆ.

Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów i spełnieniu określonych wymogów, firmy zostaną wprowadzone na LISTĘ POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW.

Nabór na listę trwać będzie w sposób ciągły. Lista potencjalnych wykonawców będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy: w Aktualnościach oraz zakładce zakładce:  https://www.umigzarki.pl/kategorie/odnawialne-zrodla-energii-projekt-grantowy

Nie ma możliwości wykonywania usług montażu instalacji w ramach projektu grantowego, jeśli firma nie znajduje się na LIŚCIE POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu: 34 3148 036 wew.29, pokój nr 21.

 

05

KWI

2022

1297

razy

czytano