Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nabór firm instalujących SOLARY, POMPY CIEPŁA do c.w.u., KOTŁY na PELET.

Nabór firm instalujących SOLARY, POMPY CIEPŁA do c.w.u., KOTŁY na PELET.

W związku z uzyskaniem dofinansowania do projektu grantowego pn. “Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Gmina Żarki ogłasza otwarty nabór potencjalnych firm  wykonawczych instalujących SOLARY, POMPY CIEPŁA do c.w.u., KOTŁY na PELET.

Wszystkie firmy, które chcą świadczyć usługi mieszkańcom gminy w ramach projektu grantowego muszą obligatoryjnie złożyć dokumenty o których mowa w Załączniku nr 8- zgłoszenie wykonawcy do procedury grantowej. Dokument poniżej w załączeniu.

Dokumenty należy złożyć w oryginale  lub  kopii  potwierdzonej  za  zgodność z oryginałem w pokoju nr 18 w  Urzędzie Miasta i Gminy Żarki w zamkniętej kopercie. OBOWIĄZKOWE JEST OZNACZENIE JAKIE  INSTALACJE OZE FIRMA BĘDZIE WYKONYWAĆ.

Po pozytywnym zweryfikowaniu dokumentów i spełnieniu określonych wymogów, firmy zostaną wprowadzone na LISTĘ POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW.

Nabór na listę trwać będzie w sposób ciągły. Lista potencjalnych wykonawców będzie opublikowana na stronie internetowej Gminy: w Aktualnościach oraz zakładce zakładce:  https://www.umigzarki.pl/kategorie/odnawialne-zrodla-energii-projekt-grantowy

Nie ma możliwości wykonywania usług montażu instalacji w ramach projektu grantowego, jeśli firma nie znajduje się na LIŚCIE POTENCJALNYCH WYKONAWCÓW.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu: 34 3148 036 wew.29, pokój nr 21.

 

05

KWI

2022

583

razy

czytano