Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowa inwestycja drogowa w Żarkach finansowana ze środków europejskich.

Nowa inwestycja drogowa w Żarkach finansowana ze środków europejskich.

Konsorcjum Firm P.U.H.P. Akwa  i Drogomex wykona zadanie polegające na budowie i przebudowie ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej - ulicy Serwin.

W przetargu nieograniczonym wystartowało 12 firm. W wyniku postępowania wybrano ofertę Konsorcjum: P.U.H.P.AKWA ul. Myszkowska 21, 42-310 Żarki wraz z DROGOMEX Sp. z o.o., ul Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków. Konsorcjum zaproponowało najkorzystniejszą cenę brutto: 3 655 230,18zł.
- W najbliższych dniach planowane jest podpisanie umowy. Prace rozpoczynamy wiosną – informuje burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski.
Przypomnijmy, iż w marcu ub. roku Zarząd Województwa Śląskiego, podjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. I w tym wypadku wśród 24 gmin, które w kategorii małych gmin otrzymają dofinansowanie znalazła się gmina Żarki z projektem pt. „Budowa i przebudowa ciągu drogowego ulic: Kopernika, Chabrów, Chryzantem, przedłużenia ul. Chryzantem do ul. Leśniowskiej w Żarkach oraz sieci uzupełniającej – ulicy Serwin.”
- Przygotowanie tej inwestycji było czasochłonne. Samo uzyskanie zezwolenia na przebudowę dróg zajęło kilka miesięcy – informuje Małgorzata Banaszczyk, kierownik Referatu ds. pozyskiwania środków europejskich i krajowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

02

MAR

2010

1381

razy

czytano