Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Pieniądze dla osób niepełnosprawnych.

Pieniądze dla osób niepełnosprawnych.

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w Kutnie po raz kolejny prowadzi Akcję Społeczno – Dobroczynną organizowana na rzecz Dzieci Specjalnej Troski.

Założeniem działań jest popularyzacja idei pomocy, oraz działalność charytatywna na rzecz dzieci dotkniętych ciężkim kalectwem, udzielanie pomocy w zakresie tworzenia bazy rehabilitacyjnej, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wdrażanie nowych metod leczenia i terapii, a także pobudzanie wrażliwości społecznej w dążeniu do jak najszerszej samodzielności i funkcjonowania w społeczeństwie.

Obecnie prowadzona Akcja Charytatywna ma na celu zbiórkę środków z przeznaczeniem ich na pomoc i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb terapii podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarkach przy ulicy Steinkellera 5.  
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy mogą kontaktować się  ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Żarkach przy ulicy Steinkellera 5, tel. kontaktowy 34 3148 548.

 

29

KWI

2022

293

razy

czytano