Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

OZE. Korzystają mieszkańcy i środowisko.

OZE. Korzystają mieszkańcy i środowisko.

Gmina Żarki jest w trakcie realizacji projektu unijnego, który sprawi, iż zostanie zamontowanych 208 instalacji fotowoltaicznych, 115 kolektorów słonecznych i 10 pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz 46 kotłów na pellet. Całkowita wartość zadania to 5 886 083,50 zł z czego dofinansowanie z UE stanowi wartość 5 528 127,63 zł.

Po zrealizowaniu zadania łączna liczba instalacji OZE będzie wynosiła 941 sztuk na terenie gminy, co w praktyce oznacza, ze co trzecia nieruchomość otrzymała dofinansowanie na ochronę środowiska poprzez montaż instalacji z odnawialnych źródeł. 

- Realizujemy projekt, który ma szereg pozytywnych aspektów – mówi burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski. – Mieszkańcy mogą zainwestować w odnawialne źródła energii, a to ma wpływ na poprawę jakości powietrza, efektywność energetyczną, a przy obecnej cenie paliw jest nie bez znaczenia także dla portfeli domowych.
Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku. Gmina zawarła już umowy o dofinansowanie z mieszkańcami. - Jesteśmy po otwarciu ofert na wybór inspektora nadzoru dodaje burmistrz.

Formuła tego projektu jest inna niż dotychczasowe bowiem mieszkaniec otrzymuje grant na realizację montażu instalacji OZE. Grantobiorcy samodzielnie dokonują wyboru wykonawcy robót instalacyjnych spośród listy firm zweryfikowanych przez urząd, grant zostaje zwrócony mieszkańcowi po zrealizowaniu montażu.

Grantobiorcy zostaje przyznana pomoc w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych netto inwestycji,  jednak nie większej niż 5 000 zł do 1 kw do instalacji fotowoltaicznej, 12 500 zł do instalacji kolektorów słonecznych, 8 000 zł do instalacji pompy ciepła do c.w.u oraz 16 000 zł do kotła na biomasę.

 

06

MAJ

2022

379

razy

czytano