Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

OZE. Umowy z Tauronem.

OZE. Umowy z Tauronem.

Przeczytaj jeśli realizujesz zadanie z w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki”
1. W związku z realizacją instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki” oraz zgłaszaniu przyłączania instalacji do sieci elektrycznej informujemy Grantobiorców, że musi istnieć spójność danych osobowych w umowach:
- o  dostarczanie energii elektrycznej do nieruchomości
- oraz o powierzenie grantu.

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że umowa o  dostarczanie energii elektrycznej do nieruchomości jest zawarta z inną osobą niż umowa o powierzenie grantu należy przed zgłoszeniem mikroinstalacji zmienić lub dodać osobę, która będzie właścicielem licznika energii ( Grantobiorca).
W przeciwnym przypadku firmy dostarczające energię elektryczną mogą nie uznać zasad opustowych dla zamontowanej instalacji.  


2. Przypominamy, że mieszkaniec nie dokonuje żadnych płatności na rzecz wykonawców przed montażem. Płatność w 100%  za instalację następuje po odbiorze przez inspektora nadzoru z konta podanego w umowie z gminą.

 

09

MAJ

2022

572

razy

czytano