Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Masz pomysł? Możesz się zgłosić do projektu unijnego.

Masz pomysł? Możesz się zgłosić do projektu unijnego.

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. informuje, że 1 marca 2010 r. rozpoczyna się realizacja projektu pn. „Mam pomysł”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r.

Celem ogólnym projektu jest wsparcie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości i samo zatrudnienia poprzez podniesienie poziomu wiedzy w zakresie prowadzenia i finansowania własnej działalności gospodarczej oraz zwiększenie dostępu do środków finansowych.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie finansowe do 40 000 zł (dla 65 osób)
2. Wsparcie szkoleniowo – doradcze przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej (dla 80 osób)
3. Podstawowe wsparcie pomostowe (dla 65 osób)
4. Przedłużone wsparcie pomostowe (dla 20 osób)
5. Wsparcie szkoleniowo – doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej

Grupy docelowe:

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w kresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu) w tym w szczególności:
•    osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
•    kobiety (zwłaszcza kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i wychowaniem dzieci)
•    osoby do 25 roku życia
•    osoby niepełnosprawne
•    osoby po 45 roku życia
•    osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą
Do projektu zostanie zakwalifikowanych 48 kobiet i 32 mężczyzn.

Projekt przewiduje zorganizowanie 5 spotkań informacyjnych. 2 spotkania odbędą się w Częstochowa oraz po 1 spotkaniu w Myszkowie, Lublińcu i Kłobucku. Zgodnie z harmonogramem terminy spotkań przewidziane są na kwiecień 2010 r. O terminach spotkań ukażą się informacje na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz w prasie.

Nabór kandydatów do projektu, zgodnie z harmonogramem przewidziany jest na maj 2010 r. Termin naboru zostanie podany podczas spotkań informacyjnych oraz zostanie zamieszczony na stronie internetowej Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Informacje ze strony: www.arr.czestochowa.pl

03

MAR

2010

1034

razy

czytano