Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Dofinansowanie na kanalizację – umowa podpisana.

Dofinansowanie na kanalizację – umowa podpisana.

Burmistrz Miasta i Gminy w Żarkach Klemens Podlejski podpisał w dniu 11 marca umowę na przyznane środki w wysokości 4 mln złotych na budowę kanalizacji w sanitarnej Żarki – Wysoka Lelowska zadanie IV.
Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", objętego przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa została podpisana między Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez Pana Adama Stacha - Wicemarszałka Województwa Śląskiego oraz Pana Jerzego Motłocha - Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich, a Gminą Żarki reprezentowaną przez burmistrza Klemensa Podlejskiego.

- Wartość czwartego etapu wynosi 7 937 809,78, wartość dofinansowania 4 mln zł. Zadnie to zostało zaplanowane do realizacji w 2011 roku – informuje burmistrz Klemens Podlejski.
Projekt polega na wykonaniu IV etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Żarkach i Wysokiej Lelowskiej. Będzie on kontynuacją porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie. Przedmiotem inwestycji jest m.in.: sanitarna kanalizacja grawitacyjna o długości 7,699 km oraz trzy przepompownie. Zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej wynika z ukształtowania terenu. Projektowany układ sieci dostosowano do ciągów komunikacyjnych. W efekcie planuje się przyłączyć do sieci 173 gospodarstwa domowe m.in. w Żarkach, Przewodziszowicacha, Wysokiej Lelowskiej.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

12

MAR

2010

1044

razy

czytano