Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Wzór wniosku. Dodatek ciepłowniczy.

Wzór wniosku. Dodatek ciepłowniczy.

W Urzędzie Miasta i Gminy Żarki są przyjmowane wnioski o wpłatę dodatku ciepłowniczego w pokoju nr 2 i w sekretariacie  (pokój nr 18) w godzinach pracy urzędu. Wnioski  należy składać do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej wnioskującej o wypłatę dodatku.

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG (to nie jest gaz ziemny z sieci!, tylko zbiorniki na LPG) wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła poniżej.

 

22

WRZ

2022

1119

razy

czytano