Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Wycinka w zniszczonych lasach

Wycinka w zniszczonych lasach

W związku z niespotykaną do chwili obecnej sytuacją w lasach spowodowaną oblodzeniem drzewostanów w miesiącu styczniu 2010 roku Nadleśnictwo Złoty Potok informuje, iż  można porządkować lasy, ale należy to robić w sposób legalny.
Właściciel lasu może i powinien niezwłocznie przystąpić do porządkowania skutków klęski bez zezwolenia, lecz nie zwalnia go to z obowiązku zgłoszenia pozyskanego drewna na gruncie do odbioru w celu uzyskania świadectwa legalności wystawionego przez pracownika nadzoru nad LN ALP. Wydawanie świadectw legalności nie podlega żadnej opłacie!

Właściciel lasu winien przedstawić aktualny wypis z rejestru gruntów(ważność 3 miesiące), który stanowi udokumentowanie, że jest on właścicielem lub współwłaścicielem działki leśnej.

Lasy nadzorowane przez wspólnoty danych wsi otrzymają od Nadleśnictwa jedno świadectwo legalności w stosunku do zniszczonej powierzchni na ogólnie pozyskaną masę drewna,
a rozliczenie imienne członków oraz wydawanie drewna leży w gestii Zarządu danej Wspólnoty.

W sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew w lasach należy kontaktować się ze specjalistą – Edwardem Jędrzejewskim, dyżurującym w pierwszą środę miesiąca w kancelarii w Żarkach, ul. Fiołków 5, w godzinach 8.00 - 10.00, Tel. (34) 314 85 82
(Informacja na podstawie danych uzyskanych z Nadleśnictwa Złoty Potok)

18

MAR

2010

999

razy

czytano