Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - ogólnopolska kampania informacyjna, promująca Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu EMAS

Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - ogólnopolska kampania informacyjna, promująca Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu EMAS

Została podpisana umowa pomiędzy Centrum Informacji o Środowisku a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - ogólnopolska kampania informacyjna, promująca Wspólnotowy system ekozarządzania i audytu EMAS". Beneficjentem projektu jest Centrum Informacji o Środowisku a opiekunem  merytorycznym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.  Projekt uzyskał akceptację Ministra Środowiska jako istotny dla realizacji zadań wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2013, która zakłada jak najszersze przystąpienie do systemu EMAS.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną konferencje, na terenie całej Polski skierowane do ogółu społeczeństwa ze szczególnym nastawieniem na przedstawicieli kadry kierowniczej administracji i biznesu oraz szkoleń dla przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, w celu rozpowszechnienia wiedzy na temat krajowego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

Głównym celem projektu jest :

-Zwiększenie świadomości środowiskowej wśród społeczeństwa;
-Zwiększenie rozpoznawalności logo EMAS;
-Zwiększenie ilości zarejestrowanych organizacji w systemie EMAS;
-Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wdrożonym systemem EMAS na rynku polskim;
-Dostarczenie przedsiębiorcom informacji na temat możliwości pozyskiwania środków
  z programów unijnych.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do udziału w bezpłatnej konferencji, która w Katowicach zaplanowana została na dzień 28 kwietnia 2010 r. (termin może ulec zmianie)

Formularz zgłoszeniowy oraz agenda spotkania znajdują się do pobrania na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  www.katowice.rdos.gov.pl

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o bieżące śledzenie ww. strony internetowej RDOŚ Katowice na której podawane będą szczegóły dotyczące przedmiotowej konferencji.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony www.emas.mos.gov.pl poświęconej krajowemu systemowi ekozarządzania i audytu EMAS.

19

MAR

2010

1097

razy

czytano