Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Prof. zw. dr hab. Karol Poznański. Ostatnie Pożegnanie.

Prof. zw. dr hab. Karol Poznański. Ostatnie Pożegnanie.

W dniu 10 listopada 2022 r. zmarł wybitny człowiek  prof. zw. dr hab. Karol Poznański urodzony w Żarkach (14.02.1931.) Osoba bardzo ceniona w środowisku naukowym, z wielkim dorobkiem. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski Pana profesora cechowała duża pracowitość oraz wielka życzliwość w stosunku do współpracowników i osób, które spotkał na swojej drodze. Wiadomość o śmierci Karola Poznańskiego została przyjęta z wielkim żalem. uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 grudnia, Msza święta w kościele św. Wawrzyńca w Warszawie. Ostatnie miejsce spoczynku to kwatera w części katolickiej Prawosławnego Cmentarza w Warszawie.

Szczegółowy biogram  Prof. Karola Poznańskiego

Autor licznych monografii, artykułów naukowych, studiów, rozpraw, recenzji. Jego zainteresowania naukowe skupiały się wokół badań XIX wiecznej oświaty. Wypromował ponad 20 doktorów, z których czterech uzyskało stopień doktora habilitowanego. Wielokrotnie recenzował dorobek naukowy oraz rozprawy habilitacyjne, opiniował doktoraty, recenzował wnioski na nominacje profesorskie.

Związany był z wieloma instytucjami naukowymi:
• w 1955 r. zatrudniony w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, od 1957 roku w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania, do pracy na uczelni powrócił w 1969 roku, po utworzeniu Wydziału Pedagogiki i Psychologii został jego dziekanem, w tym czasie wydział uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego, zorganizował również Instytut Wychowania Artystycznego;
• wraz z Prof. Łukaszem Kurdybachą współtworzył Pracownię Dziejów Oświaty Polskiej Akademii Nauk, z którą związany był w latach 1962-1968;
• w latach 1968-1969 pracował w Departamencie Spraw Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości – profilaktyka i wyniki resocjalizacji w zakładach dla nieletnich;
• w latach 1980-2002 był członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN;
• od 1984 roku związany z Wyższą Szkołą Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, a później Akademią Pedagogiki Specjalnej;
• w latach 1998-2000 był kierownikiem Zakładu Historii Kultury Fizycznej w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Pełnił także funkcję eksperta Ministra Edukacji Narodowej, był członkiem - założycielem Fundacji Rektorów Polskich, członkiem redakcji „Przeglądu Historyczno-Oświatowego”, a także członkiem m.in. Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Rady Naukowej Instytutu Badań Pedagogicznych, Towarzystwa Historii Edukacji.

Współtworzył Wyższą Szkołę Nauczycielską będącą filią UMCS w Białej Podlaskiej, zorganizował Wyższe Studium Nauczycielskie w Lublinie, które w 1972 roku przekształcone zostało w Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Za działalność Profesor Karol Poznański został uhonorowany licznymi odznaczeniami m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką ZNP, Medalem UMSC „Nauka w Służbie Ludu”, Złotą Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Od 1984 roku Pan Profesor Karol Poznański związany był z  Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
W tym to roku po raz pierwszy został wybrany na rektora ówczesnej WSPS. Funkcję rektora pełnił ponownie w latach 1999-2002, od 2000 jako rektor  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, jednocześnie będąc kierownikiem Katedry Historii Wychowania.

Profesor Karol Poznański był osobą bardzo cenioną w środowisku. Zawsze okazywał ogromną życzliwość swym współpracownikom, w każdym momencie można było liczyć na Jego pomoc i wsparcie, ciekawą rozmowę na wszelkie tematy. Pan Profesor posiadał niezwykłą umiejętność motywowania do pracy, podsuwania wskazówek, zachęcania do podejmowania działania. Zawsze obdarzał  słowem, w każdym działaniu, każdej pracy innych potrafił dostrzec dobre strony. Pan Profesor posiadał niezwykłą  umiejętność opowiadania, snucia wspomnień, ożywiania
słowem wydarzeń, o których można słuchać godzinami, czując niedosyt, kiedy opowieść się kończy.


Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną.
Cześć Jego Pamięci! Spoczywaj w spokoju!

Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną.
Cześć Jego Pamięci! Spoczywaj w spokoju!

 
Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną.
Cześć Jego Pamięci! Spoczywaj w spokoju!

 

Biogram ze strony: http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/z-glebokim-smutkiem-zawiadamiamy-o-smierci-profesora-karola-poznanskiego/

Zdjęcie: Archiwum rodzinne

18

LIS

2022

675

razy

czytano