Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Nabór. Komisje konkursowe.

Nabór. Komisje konkursowe.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2023 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XLVI/287/2022 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Żarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowych w roku 2023 do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Imiennych zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszeniowym w terminie do dnia 23 stycznia 2023 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Żarki, ul. Kościuszki 15/17 z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2023”.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej poniżej.

09

STY

2023

307

razy

czytano