Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Decyzja. Przebudowa stacji Góra Włodowska.

Decyzja. Przebudowa stacji Góra Włodowska.

                                                                                                                                                                                                   IFXIII.747.58.2022

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 9q ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiam, że po rozpoznaniu wniosku złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Śląski w dniu 24 stycznia 2023 r. wydał decyzję nr 2/2023/ullk, znak sprawy: IFXIII.747.58.2022 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania pn.:

Przebudowa stacji Góra Włodowska, której oś stacji znajduje się w km 206+688 linii kolejowej nr 4 z dostosowaniem układu torowego do prędkości V=250 km/h oraz budową urządzeń LCS, systemu ERTMS/ETCS poziom 2 i samoczynnej blokady liniowej realizowana w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa Etap II” i budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na linii kolejowej nr 4 w ramach: NPW ERTMS.
Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren.
Decyzją został zatwierdzony podział nieruchomości.
Decyzją stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomości znajdujących się w liciach rozgraniczających przez PKP PLK S.A.
Decyzją stwierdzono nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez PKP PLK S.A.
Decyzją określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej oraz zezwolono na wykonanie tego obowiązku.
Decyzji nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
1.    Inwestycją objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek (w nawiasie wskazano pierwotny nr działki):
Włodowice / 0001 Góra Włodowska:
1100/3, 1100/5, 1101/3, 1102/3, 1103/5 (1103/3), 1103/6 (1103/3), 1104/3, 1104/5
Włodowice / 0006 Rzędkowice:
26/3, 27/3, 28/5 (28/3), 29/5 (29/3), 30/4, 31/4, 32/4, 33/7 (33/5), 34/7 (34/5), 35/5, 36/5, 37/5, 38/5, 38/8, 39/7 (39/5), 40/7 (40/5), 41/7(41/5), 42/5, 43/5, 169/3, 170/4, 171/4, 172/6, 173/6, 174/4, 217/9 (217/7), 217/10 (217/7), 239/3, 243/1, 243/8, 244/4, 286/5, 287/7 (287/5), 287/8 (287/5), 288/5, 289/7 (289/5), 289/8 (289/5), 290/5, 291/5, 292/8 (292/5), 292/7 (292/5), 293/5, 294/5, 295/5, 296/5, 297/5, 298/5, 299/4, 300/6 (300/4), 300/7 (300/4), 301/4, 302/4, 303/4, 304/4, 305/6 (305/4), 305/7 (305/4), 306/4, 307/4, 308/6 (308/4), 308/7(308/4), 309/6 (309/4), 309/7 (309/4) 310/4, 311/6 (311/4), 311/7 (311/4), 312/4, 313/4, 314/4, 315/4, 316/6 (316/4), 316/7 (316/4), 317/4, 318/4, 319/4, 320/4, 321/4, 322/4, 323/6 (323/4), 323/7 (323/4), 324/4, 325/4, 326/4, 327/6 (327/4), 327/7 (327/4), 328/7 (328/5), 328/8 (328/5), 329/4, 330/4, 331/4, 332/6 (332/4), 332/7 (332/4), 333/4, 334/4, 335/4, 336/4, 337/6 (337/4), 337/7 (337/4), 338/6 (338/4), 338/7 (338/4), 339/4, 340/6 (340/4), 340/7 (340/4), 341/4, 342/4, 372/1, 373/1
Żarki / 0004 Kotowice:
1524/6 (1524/5) 1524/7 (1524/5), 1526/6 (1526/5), 1526/7 (1526/5), 1527/4, 1528/7 (1528/4), 1528/8 (1528/4), 1529/4, 1530/4, 1531/4, 1532/4, 1533/4, 1534/4, 1535/4, 1536/4, 1537/4,1538/4, 1539/4, 1540/4, 1541/4, 1542/4, 1543/11, 1543/13, 1543/19, 1544/4, 1545/4, 1546/4, 1547/4, 1548/4, 1549/5 (1549/4) 1549/6 (1549/4), 1550/4, 1556/11, 1556/12 (1556/9), 1556/13 (1556/9), 1557/5, 1558/5, 1559/5, 1560/5, 1561/5, 1562/5, 1563/5, 1564/5, 1565/10, 1565/12, 1566/5, 1567/5, 1568/5, 1569/5, 1570/8, 1571/5, 1572/5, 1573/5, 1574/5, 1575/7, 1576/5, 1577/5, 1578/5, 1579/5, 1580/5, 1581/5, 1582/5, 1583/5, 1584/5, 1585/5, 1586/5, 1587/10, 1587/12, 1588/5, 1589/5, 1590/5, 1591/5, 1592/10, 1592/12, 1593/6 (1593/5), 1593/7 (1593/5), 1594/5, 1595/5, 1596/5, 1597/5, 1598/5, 1599/8, 1599/10, 1600/5, 1601/6 (1601/5), 1601/7 (1601/5), 1602/5, 1603/8 (1603/7), 1603/9 (1603/7), 1604/5, 1605/11, 1605/13, 1606/10, 1606/16 (1606/15), 1607/7 (1607/5), 1608/6 (1608/5), 1609/6 (1609/5), 1609/7 (1609/5), 1610/6 (1610/5), 1610/7 (1610/5), 1611/5, 1612/5, 1613/6 (1613/5), 1613/7 (1613/5), 1614/4, 1615/4 (1615/1), 1615/5 (1615/1), 1616/3 (1616/2), 1616/4(1616/2), 1617/3 (1617/2), 1617/4 (1617/2), 1618/3 (1618/2), 1618/4 (1618/2), 1619/2, 1620/2, 1659/2, 1660/4, 1661/4, 1662/4, 1663/4, 1664/4, 1665/4, 1666/4, 1667/5 (1667/4), 1667/6 (1667/4), 1668/6, 1668/9,1669/6 ( 1669/5), 1669/7 (1669/5), 1670/6 (1670/5), 1670/7 (1670/5), 1671/6 (1671/5), 1671/7 (1671/5), 1672/6 (1672/5), 1672/7 (1672/5), 1673/6 (1673/5), 1673/7 (1673/5), 1674/6 (1674/5), 1674/7 (1674/5), 1675/6 (1675/5), 1675/7 (1675/5), 1676/6 (1676/5), 1676/7 (1676/5), 1677/6 (1677/5), 1677/7 (1677/5), 1678/6 (1678/5), 1678/7 (1678/5), 1679/6 (1679/5), 1679/7 (1679/5), 1680/6 (1680/5), 1680/7 (1680/5), 1681/6 (1681/5), 1681/7 (1681/5), 1682/8, 1682/11 (1682/10), 1683/4, 1684/2, 1712/3, 1712/6, 1713/2, 1714/1, 1715/5, 1716/6 (1716/5), 1716/7 (1716/5), 1717/5, 1718/5, 1721/5, 1722/5, 1723/5, 1724/5, 1725/5, 1725/10 (1725/7), 1725/11 (1725/7), 1726/9 (1726/5), 1726/10 (1726/5), 1726/11 (1726/6), 1726/12 (1726/6), 1727/5, 1728/5, 1729/8 (1729/7), 1729/9 (1729/7), 1730/5, 1731/5, 1732/12, 1732/15 (1732/14), 1733/6 (1733/5), 1734/8 (1734/7), 1735/7, 1736/5, 1737/13 (1737/9), 1737/12, 1738/5, 1739/8, 1739/10, 1740/7, 1741/8, 1742/11, 1742/13, 1742/15, 1743/5, 1744/7, 1745/8 (1745/7), 1746/4, 1747/4, 1748/4, 1749/4, 1750/4, 1751/4, 1752/4, 1753/4, 1754/6 (1754/4), 1755/4, 1756/4, 1757/4, 1758/4, 1759/4, 1760/4, 1761/4, 1762/4, 1763/4, 1764/6 (1764/4), 1765/6 (1765/4), 1766/4, 1767/4, 1768/8, 1768/9, 1769/4, 1770/4, 1771/5, 1772/5.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
1.    Treść decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w dniu 27 stycznia 2023 r. w zakładce „Informacja publiczna
o środowisku”.
2.    Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji oraz aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (pokój 522, IV piętro), w godzinach od 9 00 do 14 00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod numerem telefonu: 32 – 20 77 522.
3.    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
4.    Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu linii kolejowej wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej – (art. 9q ust. 2 ustawy).
5.    Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta i Gminy Żarki i Urzędzie Gminy Włodowice, na stronach internetowych tych Urzędów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych Urzędów oraz w prasie lokalnej).
6.    W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa), zatem nie ma możliwości zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Joanna Lanczek
Kierownik oddziału ds.inwestycji publicznych
w Wydziale Infrastruktury
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

31

STY

2023

230

razy

czytano