Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

07.02.2023 RYZYKO złej jakości powietrza

07.02.2023 RYZYKO złej jakości powietrza

JAKOŚĆ POWIETRZA - powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 07.02.2023 i poziomu inf. dla pyłu zawieszonego PM10 w dniach 07-08.02.2023
Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych na obszarze powiatu myszkowskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza w dniu 07.02.2023 r. prognozowana jest na „bardzo zła” – szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.
Wrażliwe grupy ludności:
•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
•    osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
•    osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności:

Ogół ludności:
-    unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
-    nie wietrz pomieszczeń,
-    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
-    unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie wychodź na zewnątrz,
-    nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
-    osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
-    nie wietrz pomieszczeń,
-    nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
-    zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
-    stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
-    prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
-    bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

 

07

LUT

2023

397

razy

czytano