Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Szereg konkursów z okazji Święta Polskiej Niezapominajki.

Szereg konkursów z okazji Święta Polskiej Niezapominajki.

Szkoła Podstawowa w Żarkach organizuje konkursy: fotograficzny, plastyczny i rajd pieszy. Wszystkie wydarzenia mają rangę powiatową. Poniżej szczegółowe regulaminy wszystkich zaplanowanych na najbliższe tygodnie przedsięwzięć.


Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach  serdecznie zaprasza
do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym  „Niezapominajki są to kwiatki z bajki”
REGULAMIN:
1. CELE  KONKURSU:
•    Rozpropagowanie Święta Polskiej Niezapominajki
•    Rozwijanie ekspresji twórczej
•    Promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych swojej miejscowości
2. UCZESTNICY:
•    konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum z terenu powiatu myszkowskiego.
3. FORMY REALIZACJI:
•    każdy uczestnik przygotowuje fotoreportaż przedstawiający ciekawe pod względem przyrodniczym i  kulturowym obiekty lub miejsca charakterystyczne  dla swojej miejscowości lub gminy.
•    opisane zdjęcia o wymiarach 18 x 21 cm należy umieścić na brystolu
70 x 100 cm. prace mogą zawierać dodatkowe elementy stylizacji             plastycznej
•    praca powinna zawierać na odwrocie:
    imię i nazwisko uczestnika
    nazwę i adres szkoły , nazwę gminy
    tytuł pracy
    imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)
4. TERMIN ZGŁOSZEŃ:
•    30 kwietnia 2010r.
5. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
•    Od 3 maja do 10 maja 2010r. (opisane prace prosimy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres organizatora – Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera ul. Częstochowska 61, 42-310 Żarki).
6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
•    17 maja 2010r.
•    Informacja dla laureatów o terminie wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół.
7. WYSTAWY POKONKURSOWE:
 Prace laureatów będą eksponowane na wystawach po konkursowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach i Bibliotece Miejskiej w Żarkach.

 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela nauczyciel przyrody Anna Madejska tel: 34 3148010  adres e-mail: spzarki@interia.pl

Organizatorzy: mgr inż. Anna Madejska, mgr Mariola Pasikowska, mgr Joanna Gil

Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach
serdecznie zaprasza do udziału w Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Jura tęczą malowana”

REGULAMIN:
1.    CELE KONKURSU:
•    Rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych
•    Promowanie walorów przyrodniczych swoich miejscowości i gmin
•    Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych
2.     UCZESTNICY:
•    Dzieci przedszkolne
•    Klasy I-III szkoły podstawowej
•    Klasy IV-VI szkoły podstawowej
•    Uczniowie gimnazjum
     3.     FORMY REALIZACJI:
•    Prace formatu A3 wykonane techniką dowolną
•    praca powinna zawierać na odwrocie:
    imię i nazwisko uczestnika
    nazwę i adres szkoły , nazwę gminy
    tytuł pracy
    imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)

4. TERMIN ZGŁOSZEŃ:
•    30 kwietnia 2010r.

5. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH:
•    Od 3 maja do 10 maja 2010r. (opisane prace prosimy składać w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą na adres organizatora – Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera ul. Częstochowska 61, 42-310 Żarki).

6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
•    17 maja 2010r. (informacja dla laureatów o terminie wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół)
•    Informacja dla laureatów o terminie wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół.

7. WYSTAWY POKONKURSOWE:
 Prace laureatów będą eksponowane na wystawach po konkursowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach i Bibliotece Miejskiej w Żarkach.

 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela nauczyciel przyrody Anna Madejska tel: 34 3148010  adres e-mail: spzarki@interia.pl

Organizatorzy: mgr inż. Anna Madejska, mgr Mariola Pasikowska, mgr Joanna Gil


Szkoła Podstawowa im. Władysława Szafera w Żarkach
serdecznie zaprasza do udziału w Powiatowym Rajdzie Niezapominajki

REGULAMIN:
1.    CELE KONKURSU:
•    Promowanie walorów przyrodniczych swoich miejscowości i gmin
•    Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
•    Poznawanie interesujących miejsc na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej
•    Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych
2.     UCZESTNICY:
•    Sześcioosobowe drużyny z klas V-VI szkół podstawowych powiatu myszkowskiego wraz z opiekunem.
•    Drużyny przygotowują emblematy lub logo charakteryzujące swoją  szkołę, miejscowość lub gminę.
3.    TRASA, PROGRAM I TERMIN RAJDU:
•    Rozpoczęcie rajdu 13 maja 2010 r. o godzinie 10
•    Zbiórka na ulicy Stary Rynek w centrum miasta Żarki o godzinie 9.30.
•    Trasa ulicami: Stary Rynek, Piaski, drogą Mirowską do Mirowa i Bobolic.
•    Długość trasy: 9,5 km
•    W programie: Gry i zabawy sportowe, zbieranie śmieci, pieczenie kiełbasek
•    Zakończenie rajdu około godziny 16 w Bobolicach
•    Dojazd do Żarek i powrót z Bobolic własnym środkiem transportu
•    W przypadku złych warunków atmosferycznych termin rajdu może ulec zmianie  o czym uczestnicy  zostaną poinformowani przez organizatora.
    
     4. TERMIN ZGŁOSZEŃ:
•    30 kwietnia 2010 r.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela nauczyciel w-f. Mariola Pasikowska tel: 34 3148010  adres e-mail: spzarki@interia.pl

Organizatorzy: mgr inż. Anna Madejska, mgr Mariola Pasikowska, mgr Joanna Gil

01

KWI

2010

1064

razy

czytano