Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Nowe przedszkole w Szkole Podstawowej w Zawadzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nowe przedszkole w Szkole Podstawowej w Zawadzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki Klemens Podlejski podpisał umowę z Fundacją Edukacji Przedszkolnej.
- Umowa ta reguluje organizację i tworzenie Małego Przedszkola w Zawadzie w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci ze wsi w późniejszej edukacji oraz rozwinięcia ich zdolności i kreatywności – wyjaśnia Jakub Grabowski, dyrektor
Umowa dotyczy realizacji projektu „W Małym Przedszkolu” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka wychowania przedszkolnego, która powstanie w Zawadzie to forma edukacyjna, która uwzględnia współczesną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną o możliwościach wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci - grupy różnowiekowe 3-4 lat, dzieci na różnym etapie rozwoju.
Fundacja zaopatrzy placówkę w kompletne wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć edukacyjnych dla 1 grupy dzieci w wieku 3-4 lat, w tym meble, materiały dydaktyczne, zabawki itp. Fundacja wypłaci wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli zatrudnionych przez okres trwania projektu (zgodny z harmonogramem projektu), zapewni bezpłatne zajęcia edukacyjne w wymiarze do 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 15 dzieci w wieku 3-4 lat, zapewni dzieciom pomoc psychologa i logopedy, przeprowadzi warsztaty dla rodziców raz na pół roku z zakresu rozwoju psychofizycznego dziecka oraz warsztatów aktywizujących społeczność lokalną, zapewni placówce wsparcie merytoryczne i organizacyjne oraz opiekę koordynatora metodycznego.
Gmina zapewni nieodpłatnie dla placówki przedszkolnej odpowiedni lokal spełniający wymagania sanitarne, poniesie koszty utrzymania lokalu, w tym opłaty za media, wywóz nieczystości itp., który będzie traktowany jako wkład własny Gminy w projekcie „W Małym Przedszkolu”. Zadaniem gminy będzie także przeprowadzenie rekrutacji dzieci oraz nauczyciela.

- Do szkoły dotarły już zabawki i meble rozpoczęcie działalności Małego Przedszkola zaplanowano na kwiecień – informuje Jakub Grabowski, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół w Żarkach.

(przygotował: Jakub Grabowski, fot. Jakub Grabowski) 

01

KWI

2010

1010

razy

czytano