Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Terminy. Wybory sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli.

Terminy. Wybory sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli.

Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Żarki oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli w Żarkach.


Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. ze zm.) oraz § 18 statutów sołectw stanowiących załączniki do uchwał nr: XXII/155/2016, XXII/156/2016, XXII/157/2016, XXII/158/2016, XXII/159/2016, XXII/160/2016, XXII/161/2016, XXII/162/2016, XXII/163/2016, XXII/164/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 8 sierpnia 2016 roku zarządzam co następuje:
§ 1
Ustalam terminy i miejsca zebrań, na których zostaną przeprowadzone wybory sołtysów i rad sołeckich gminy Żarki oraz przewodniczących i członków zarządów osiedli w Żarkach zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach, w sołectwach gminy Żarki i osiedlach w Żarkach.


Klemens Podlejski
Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki
z dnia 27.02.2023r.

 

Sołectwa:

Lp.

Nazwa sołectwa

Miejsce zebrania

Termin zebrania

  1.  

Kotowice

Budynek OSP

 31.03.2023r. godz. 18.00

  1.  

Ostrów

Budynek świetlicy

22.03.2023r. godz. 18.00

  1.  

Jaroszów

Budynek świetlicy

21.03.2023r. godz. 16.00

  1.  

Przybynów

Szkoła Podstawowa

28.03.2023r. godz. 18.00

  1.  

Wysoka Lelowska

Budynek świetlicy

22.03.2023r. godz. 16.00

  1.  

Zaborze

Budynek świetlicy

28.03.2023r. godz. 16.00

  1.  

Jaworznik

Szkoła Podstawowa

29..03.2023r. godz. 18.00

  1.  

Zawada

Szkoła Podstawowa

21.03.2023r. godz. 18.00

  1.  

Czatachowa

Budynek świetlicy

07.03.2023r. godz. 16.00

  1.  

Suliszowice

Budynek świetlicy

07.03.2023r. godz. 18.00

 

 

Osiedla:

Lp.

Nazwa osiedla

Miejsce zebrania

Termin zebrania

1.

Osiedle Częstochowskie

Szkoła Podstawowa

13.03.2023r. godz. 18.30

2.

Osiedle Centrum

Ośrodek Kultury

09.03.2023r. godz. 17.00

3.

Osiedle Olesiów

Budynek Klubu Zieloni

13.03.2023r. godz. 17.00

4.

Osiedle 600 - lecia

Przedszkole

10.03.2023r. godz. 17.00

5.

Osiedle Leśniów

Gimnazjum

10.03.2023r. godz. 18.30

 

27

LUT

2023

649

razy

czytano