Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Ważne dla grantobiorców OZE

Ważne dla grantobiorców OZE

W związku z trwającą realizacją projektu  pn. Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki – projekt unijny dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 przypominamy, że grantobiorcy, którzy w terminie  do 31.03.2022 roku zawarli umowę o powierzenie grantu – dofinansowującą zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej są uprawnieni do rozliczenia umów  sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji  na zasadach net-meteringu ( na zasadach prosumenta ).

Z uzyskanych informacji od kilku uczestników projektu, którzy zrealizowali montaż fotowoltaiki Firma Tauron w ostatnim czasie korespondencyjnie przesłała Aneksy do zawartych umów zmieniając rozliczenie z modelu:  net-meteringu (prawidłowego, bardziej korzystnego dla Państwa rozliczenia) na rzecz modelu:  netbilling  (zasady obowiązujące od 01.04.2022 rok, mniej korzystne,  dla osób które zamontowały instalację po 31.03.2022r i nie posiadają podpisanej umowy dofinansowującej instalację z jednostką samorządu terytorialnego). 

Prosimy o zweryfikowanie przesyłanych Aneksów do umów i ewentualny kontakt ze sprzedawcą energii elektrycznej celem wyjaśnienia zaistniałych sytuacji. Prosimy o zachowanie terminów odstąpienia od przesłanych Aneksów, które wskazuje sprzedawca: 14 dnia od zawarcia Aneksu do umowy lub jeśli był dostarczony później, to 14 dni od daty jego doręczenia.

W załączeniu druk oświadczenia, które należy przedłożyć w oryginale w Tauron wraz z kserokopią umowy o powierzenie grantu, aby Tauron dokonał zmiany warunków rozliczenia umowy.

Adres do wysłania korespondencji:

Tauron Sprzedaż

ul. Lwowska 23

40 - 389 Katowice

29

MAR

2023

488

razy

czytano