Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Przebudowa ulic Mokrej i Prostej w Żarkach.

Przebudowa ulic Mokrej i Prostej w Żarkach.

Gmina Żarki otrzymała 465 436, 00 zł na „Przebudowę ul. Mokrej oraz ul. Prostej w Żarkach. Burmistrz Żarek Klemens Podlejski uroczyście odebrał promesę w Częstochowie (3.04.) w samorządowym gronie.

- Systematycznie inwestujemy w przebudowy dróg. Za każdy razem, gdy jest możliwość występujemy o środki – mówi burmistrz Klemens Podlejski. – Te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycje chcemy zrealizować do listopada tego roku.

Przebudowa ul. Mokrej oraz ul. Prostej w Żarkach to w praktyce: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic, odwodnienie. Zakres prac obejmie odcinek  0,258 km. Całkowity koszt inwestycji 731 473,03 zł, dofinansowanie 465 437,00 zł. Celem jest polepszenie warunków bezpieczeństwa dla jej mieszkańców.

W przekazaniu czeków uczestniczyli: członek Zarządu Grzegorz Boski, wiceprzewodniczący Sejmiku Stanisław Gmitruk oraz radna Sejmiku Marta Salwierak. Kwotę blisko 24 mln zł otrzymał powiat częstochowski, około 20 mln zł trafiło do gmin powiatu kłobuckiego, 6 mln zł otrzymał powiat myszkowski. Środki zostały rozdysponowane z myślą o inwestycjach związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej, w tym budowę kanalizacji i przyłączy, a także na budowę lub modernizację dróg lokalnych.

Zdjęcia: https://www.slaskie.pl/content/wsparcie-dla-terenow-wiejskich-subregionu-polnocnego

04

KWI

2023

361

razy

czytano