Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta – propozycje.

Zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta – propozycje.

Radni w czasie Komisji Gospodarki i Mienia zaakceptowali propozycje zmiany organizacji. Te zmiany będą jeszcze konsultowane z Zespołem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich.

Komisja odbyła się w dniu 8 kwietnia. Propozycję zmian przedstawił Dariusz Jeżewski z Firmy Maxdrogi, która przygotowała koncepcję zmian w centrum miasteczka. Było to już drugie spotkanie z radnymi. Pierwsze odbyło się przed Wielkanocą. W jednej i drugiej komisji uczestniczyli również kupcy ze Starego Rynku.

Jakie zmiany zostały zaproponowane? Ulica Leśniowska ma stać się ulicą jednokierunkową od ul. Piłsudskiego do Wierzbowej. Jedna strona ulicy Leśniowskiej będzie oddana pod parkingi. Parkowanie będzie możliwe od ul. Piłudskiego do ul. Berka Joselewicza po lewej stronie (bliżej kościoła), a na długości od B. Joselewicza do ul. Wierzbowej po prawej stronie. Wyjazdy z ul. Piaski, Wąskiej i Handlowej (od strony targowiska miejskiego) będą możliwe tylko w prawą stronę.

- Ta zmiana związana jest z ciągłymi problemami w ruchu w dni targowe. Nie chcemy wprowadzać rozwiązania tylko na niektóre dni w tygodniu, bo to spowoduje znaczne zamieszanie wśród kierowców – przekonywał D. Jeżewski.

Planuje się, aby kierowcy wyjeżdżający z ul. Stary Rynek mieli pierwszeństwo. Ulica Stary Rynek i ulica Piłsudskiego staną się ulicami z pierwszeństwem przejazdu. Jadący ul. Armii Krajowej będą musieli ustąpić innym. Planuje się, aby z ul. Armii Krajowej był możliwy wyjazd w stronę ul. Moniuszki, w prawo w kierunku Złotego Potoku. W tej chwili jest to niemożliwe. Nadal będzie utrzymany wjazd w ul. Armii Krajowej od strony Myszkowa i Złotego Potoka.

- Ta ulica od skrzyżowania z ul. Moniuszki do skrętu w kierunku przystanków jest dosyć szeroka. Można zatem wprowadzić tu ruch dwukierunkowy – dodał D. Jeżewski.

Kolejna zmiana dotyczy ulicy Berka Joselewicza. Na odcinku od ul. Leśniowskiej do wjazdu na parkingi przy banku będzie ulicą jednokierunkową. Na odcinku od ul. Moniuszki do bramy wyjazdowej z banku pozostanie ulicą dwukierunkową. Zostanie zachowany wjazd z ul. Moniuszki w Berka ze względu na bankomat i usługi bankowe.
Jednokierunkową ulicą ma stać się także ulica Mała. Wjazd od strony ul. Piłsudskiego.

Wiele emocji wywołała sprawa przejazdu przez Stary Rynek. Kupcy obecni na komisji postulują d kilku miesięcy o przywrócenie ruchu po prawej stronie, argumentując, iż po wyprowadzeniu ruchu z części rynku obniżyły się obroty ich sklepów.

W zaproponowanej koncepcji zmian nadal zakłada się, iż ulica Stary Rynek po prawej stronie (z tyłu mając kościół) będzie objęta zakazem ruchu za wyjątkiem dostaw, służb komunalnych, samochodu z parą młodych  i mieszkańców domów zlokalizowanych w tej pierzei Starego Rynku. Wyjazd ze Starego Rynku w ul. Moniuszki stanie się niemożliwy i tu zostaną wbite paliki. Wyjazd samochodów dostaw i innych uprzywilejowanych będzie możliwy tylko na biegu wstecznym.

Wszystkie zaproponowane zmiany będą jeszcze konsultowane z Zespołem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Myszkowie oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkim. Czas uzgodnień określa się na kilka tygodni. Przed wprowadzeniem w życie zostanie przeprowadzana kampania informacyjna z myślą o mieszkańcach i gościach.

(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

09

KWI

2010

1017

razy

czytano