Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Pikniki z KGW – przeciwdziałanie przemocy

Pikniki z KGW – przeciwdziałanie przemocy

W ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. zostanie zrealizowany projekt, we współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich: Kotowice, Jaworznik, Zaborze, Przybynów, Wysoka Lelowska, polegający na organizacji  5 pikników rodzinnych połączonych z akcją informacyjną na rzecz przeciwdziałania przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, cyberprzestępczości, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wartość projektu  17 000,00 zł. Na pikniki zapraszamy w okresie letnim.

 

25

KWI

2023

352

razy

czytano