Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Partnerstwo Północnej Jury ogłasza kolejne konkursy do 21 maja 2010 r.

Partnerstwo Północnej Jury ogłasza kolejne konkursy do 21 maja 2010 r.

Zarząd Stowarzyszenia Partnerstwo Północnej Jury ogłasza konkursy w ramach działania: "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działań: „Małe Projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wnioski z załącznikami należy złożyć na odpowiednich formularzach w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD. Wersja elektroniczna winna zawierać tylko formularz wniosku o przyznanie pomocy ( bez załączników). Stosowne wnioski wraz z załącznikami dotyczące poszczególnych konkursów należy składać bezpośrednio w Biurze PPJ w terminie od dnia 22 kwietnia 2010r. do 21 maja 2010r. w godzinach od 08:00 do 15:00 (od poniedziałku do piątku).
 
Szczegółowe informacje, wnioski, załączniki do każdego z konkursów znajdują się na naszej stronie: www.jura-ppj.pl ( w odpowiednich zakładkach w dziale OGŁASZANE KONKURSY). Informacje o konkursach można również znaleźć na stronie Urzędu Marszałkowskiego: www.silesia-region.pl oraz na stronie oddziału regionalnego ARiMR www.arimr.gov.pl.

Regulaminy konkursu w załączniku.

(informacja ze strony www.jura-ppj.pl)

 

12

KWI

2010

1072

razy

czytano