Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Z a p r o s z e n i e

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam mieszkańców gminy Żarki  do wzięcia udziału w XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach,która odbędzie się w dniu  28 04.2010r, o godz.9.00. w sali narad UMiG Żarki.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Informacja przewodniczących stałych komisji o pracy w okresie międzysesyjnym 
 5. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie z realizacji uchwał.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żarki za 2009 r. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żarki.
 7. Uchwalenie zmian w budżecie gminy Żarki
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Żarki na zakup samochodu
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żarkach za 2009 r
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia  w Żarkach Pomnika dla uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej.
 11. Rozpatrzenie skargi na Kierownika MGOPS w Żarkach
 12. Sprawy różne, bieżące
 13. Interpelacje i wnioski
 14. Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Żarkach

19

KWI

2010

1006

razy

czytano