Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Terminy polowań. Koło Dzik.

Terminy polowań. Koło Dzik.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U.z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „DZIK” GLIWICE o planowanych polowaniach na terenie obwodu łowieckiego 67 w sezonie 2023/2024:

L.p.

Termin polowania

Godz. rozpoczęcia

i zakończenia polowania

Obwód łowiecki

Miejsce polowania

1

02.09.2023

8.00-14.00

67

cały obwód

2

03.09.2023

8.00-14.00

67

cały obwód

3

09 – 10.09.2023

8.00-14.00

67

cały obwód

4

23.09.2023

7.00-14.00

67

cały obwód

5

21.10.2023

9.00-14.00

67

cały obwód

6

25.11.2023

9.00-14.00

67

cały obwód

7

09.12.2023

9.00-14.00

67

cały obwód

8

06.01.2024

9.00-14.00

67

cały obwód

9

03.02.2024

9.00-14.00

67

cały obwód

10

24.02.2024

9.00-14.00

67

cały obwód

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
mgr Klemens Podlejski    

 

 

 

 

 

 

08

SIE

2023

406

razy

czytano