Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „DUBLET”, iż na terenie obwodu łowieckiego nr 66 planuje się przeprowadzenie polowań zbiorowych każdorazowo w godzinach 8-15 w dniach: 11/12.11.2023 r., 18/19.11.2023 r., 2/3.12.2023 r., 9/10.12.2023 r., 16/17.12.2023 r., 23.12.2023 r. w okolicach miejscowości Żarki, Jaworznik, Antolka, Tomiszowice, Bliżyce, Ogorzelnik.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

27

PAŹ

2023

167

razy

czytano