Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U.
z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „JELEŃ” w Będzinie o planowanych polowaniach na obwodzie nr 52 w sezonie 2023/2024:

L.p

Nr

Ob.

Data

Gatunek

zwierzyny

Teren

polowań

Miejsce

rozpoczęcia

i zakończenia

1

52

29.10.2023

Bażant,

kaczka,

grzywacz,

lis.

Tereny polne

i nieużytki

obwodu nr 52

Skrzyżowanie Brzeziny

Rozpoczęcie 9:00

Zakończenie 15:00

2

52

12.11.2023

Bażant,

kaczka,

grzywacz,

lis, dzik.

Tereny polne

i nieużytki

obwodu nr 52

Skrzyżowanie Brzeziny

Rozpoczęcie 9:00

Zakończenie 13:00

3

52

18.11.2023

Dzik, jeleń,

sarna, muflon,

lis.

Tereny leśne i zarośla

Czarny Kamień, Gorzków Stary, Brzeziny, Mzurów, Postaszowice, Przewodziszowice.

Rozpoczęcie 8:00

Brzeziny krzyż

Zakończenie 16:00

Gorzków Stary

4

52

02.12.2023

Dzik, jeleń,

sarna, muflon,

lis.

Tereny leśne i zarośla

Czarny Kamień, Gorzków Stary, Brzeziny, Mzurów, Postaszowice.

Rozpoczęcie 8:00

Brzeziny krzyż

Zakończenie 16:00

Gorzków Stary

5

52

17.12.2023

Dzik, jeleń,

sarna, lis.

Tereny leśne i zarośla

Czarny Kamień, Gorzków Stary.

Rozpoczęcie 8:00

Brzeziny krzyż

Zakończenie 14:00

Gorzków Stary

6

52

07.01.2024

Dzik, jeleń,

sarna, muflon,

lis.

Tereny leśne i zarośla

Czarny Kamień, Gorzków Stary, Brzeziny, Mzurów, Postaszowice,

Przewodziszowice

Rozpoczęcie 8:00

Brzeziny krzyż

Zakończenie 15:00

Gorzków Stary

7

52

21.01.2024

Dzik, jeleń,

lis, muflon.

Tereny leśne i zarośla

Czarny Kamień, Gorzków Stary, Brzeziny, Mzurów, Postaszowice.

Rozpoczęcie 8:00

Urząd Gminy Niegowa

Zakończenie 15:00

Gorzków Stary

8

52

05.02.2024

Dzik, jeleń,

lis, muflon.

Tereny leśne i zarośla

Czarny Kamień, Gorzków Stary, Brzeziny, Mzurów, Postaszowice.

Rozpoczęcie 8:00

Urząd Gminy Niegowa

Zakończenie 15:00

Gorzków Stary

9

52

11.02.2024

Bażant, dzik,

lis.

Tereny polne i nieużytki

obwodu nr 52

Skrzyżowanie Brzeziny

Rozpoczęcie 9:00

Zakończenie 13:00

10

52

26.02.2024

Dzik

Tereny leśne i zarośla

Czarny Kamień, Gorzków Stary, Brzeziny, Mzurów, Postaszowice.

Skrzyżowanie Brzeziny

Rozpoczęcie 9:00

Zakończenie 13:00

 

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

27

PAŹ

2023

255

razy

czytano