Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Terminy polowań Koło Łowiec

Terminy polowań Koło Łowiec

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŻARKI
w sprawie polowań zbiorowych

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez Koło Łowieckie „ŁOWIEC” w Częstochowie o planowanych polowaniach w sezonie 2023/2024:

L.P

DATA I CZAS POLOWANIA

MIEJSCE

ZBIÓRKI

TEREN POLOWANIA, OBWÓD, ŁOWISKO

RODZAJ ZWIERZYNY

1.

05.11.2023

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

2.

12.11.2023

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

3.

19.11.2023

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

4.

03.12.2023

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

5.

10.12.2023

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

6.

17.12.2023

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

7.

07.01.2024

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

8.

14.01.2024

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

9.

28.01.2024

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

10.

11.02.2024

8:00-15:00

Wiata Koła,

Siedlec

Obw. 40,41

Gruba

Drobna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz miejscowości, w obrębie których będą odbywały się polowania zbiorowe: Janów, Złoty Potok, Trzebniów, Czatachowa, Suliszowice, Siedlec, Zrębice, Krasawa, Pabianice, Skowronów.

Zarząd K.Ł. „Łowiec” zastrzega sobie prawo zmiany terminu, czasu i miejsca polowania ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne nieprzewidziane okoliczności.

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż
3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do właściwego burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce wykonywania polowania. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowania polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

 

03

LIS

2023

159

razy

czytano