Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ciepłe Mieszkanie. Zasady.

Ciepłe Mieszkanie. Zasady.

W sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie mieszkańców lokali wielorodzinnych położonych na terenie gminy Żarki z  przedstawicielami Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach oraz audytorem energetycznym celem omówienia zasad Programu Ciepłe Mieszkanie (06.11.).

Zachęca się wspólnoty mieszkaniowych do podjęcia ostatecznych decyzji co do wykonania prac termomodernizacyjnych i zgłoszenie zakresów do 31.12.2023r w pokoju nr 21 w Urzędzie MiG w Żarkach.  W przypadku wyrażenia chęci do wzięcia udziału w projekcie Gmina Żarki będzie starała się pozyskać dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia z Programu.

Poniżej prezentuje się najważniejsze treści przekazane w trakcie spotkania.

Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program realizowany jest w modelu, w którym Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnia środki na realizację Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  a ten z kolei podpisuje stosowne umowy z zainteresowanymi gminami. Następnie gminy ogłaszają na swoim terenie nabór wniosków wśród mieszkańców – beneficjentów końcowych. Są to wspólnoty mieszkaniowe posiadające od 3 do 7 lokali.

W przypadku takich właśnie wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż: nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także na przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).

Dotacja wynosi maksymalnie do 60 % kosztów kwalifikowanych.

· do 350 tys. zł wsparcia można uzyskać w przypadku kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła;

· do 360 tys. zł jeśli przedsięwzięcie obejmuje dodatkowo zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (lub 375 tys. zł dla zadania uwzględniającego pompy ciepła);

· do 150 tys. zł, jeśli projekt zakłada tylko termomodernizację bez wymiany źródeł ciepła.

W przypadku wspólnot o liczbie lokali powyżej 7-miu, dofinansowanie przysługuje lokatorom indywidualnie, ale tylko i wyłącznie w zakresie wymiany stolarki okiennej/drzwiowej wraz z modernizacją źródła ciepła lub dla samej wymiany źródła ciepła. Ubieganie się o wsparcie tylko i wyłącznie na wymianę okien lub drzwi nie jest możliwe.

Poziom dofinansowania w tym przypadku dla poszczególnych lokatorów uzależniony jest od dochodu:

· Podstawowy poziom dofinansowania – przy dochodach do 135 tys. zł rocznie – dotacja do 16,5 tys. zł, nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny

· Podwyższony poziom dofinansowania- przy dochodach do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w jednoosobowym - dotacja do 27,5 tys. zł, nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.

· Najwyższy poziom dofinansowania- przy dochodzie do 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w jednoosobowym - dotacja do 41 tys. zł wsparcia, nie więcej niż do 90% kosztów kwalifikowanych na jeden lokal mieszkalny.

 

13

LIS

2023

189

razy

czytano