Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

JAKOŚĆ POWIETRZA - powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.12.2023

JAKOŚĆ POWIETRZA - powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.12.2023

Realizując działania organizacyjne nałożone na samorząd gminny wynikające z „Programu Ochrony Powietrza dla województwa Śląskiego przyjętego uchwałą nr VI/21/12/2020 w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, którego integralną częścią jest „Plan Działań Krótkoterminowych” INFORMUJĘ:
JAKOŚĆ POWIETRZA - Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych na obszarze powiatu myszkowskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, jakość powietrza w dniu: od godz. 9.00 dnia 01.12.2023 r. do godz. 24.00 dnia 01.12.2023 r. prognozowana jest na „zła” – szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.
Wrażliwe grupy ludności
•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
•    osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
•    osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
•    osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
http://www.gov.pl/gios
 

01

GRU

2023

148

razy

czytano