Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

Ważne informacje. OZE

Ważne informacje. OZE

W związku z rozliczeniem finansowym projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Żarki” informujemy, że okres trwałości projektu zakończy się 09.02.2029 roku. W ramach projektu w latach 2022-2023 roku dokonywano montażu źródeł OZE w postaci: instalacje fotowoltaicznych, pomp ciepła do cwu, kolektorów słonecznych oraz piecy pelletowych u mieszkańców Gminy Żarki .

Przypominamy, że Grantobiorców obowiązuje zachowanie efektów realizacji projektu od dnia montażu do dnia 09.02.2029 r. co oznacza, ze instalacja winna być:
-  instalacją sprawną,
- czynnie działającą,
- wykorzystywaną na potrzeby gospodarstwa domowego,
- wszystkie elementy składowe instalacji winny znajdować się na nieruchomości przez ww. okres,
- w przypadku zmiany właściciela nieruchomości wszelkie prawa i obowiązki określone w umowie o powierzenie grantu przechodzą na nowego właściciela, w tym również konieczność poddania się czynnościom kontrolnym i monitorującym.

Efekty realizacji projektu będą monitorowane przez pracowników UMiG Żarki, a Grantobiorca umożliwi pełny i niezakłócony dostęp do wszelkich informacji, rzeczy, materiałów, urządzeń, sprzętów, obiektów, terenów i pomieszczeń, w których realizowana była inwestycja w  związku z realizacją umowy o powierzenie grantu.

Przez „Okres trwałości” rozumie się czas, w którym Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymywania mikroinstalacji OZE wykonanej w ramach Projektu w niezmienionym stanie technicznym, co oznacza brak możliwości zmiany miejsca instalacji i jej przeznaczenia przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Żarki, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania. W przypadku ww.  projektu jest to okres do 09.02.2029r.

13

LUT

2024

639

razy

czytano