Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Projekty UE.

Aktualności

Zarządzenie Nr 29 / 2010 Starosty Myszkowskiego z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Zarządzenie Nr 29 / 2010 Starosty Myszkowskiego z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

Na podstawie art. 34 pkt. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), mając na uwadze przewidywane silne opady deszczu oraz występujące przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych wód na posterunkach wodowskazowych

zarządzam, co następuje:

§1.
Ogłaszam z dniem 17 maja 2010 roku od godz. 10.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu myszkowskiego.

§2.
Zobowiązuję wójtów i burmistrzów z w/w terenów oraz wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

§3.
1. Zobowiązuję Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego do niezwłocznego powiadomienia właściwych gmin powiatu i służb o treści niniejszego zarządzenia.
2. Zobowiązuję Wójtów i Burmistrzów do niezwłocznego powiadomienia ludności z zagrożonych terenów  o treści niniejszego zarządzenia.

§4.
Zarządzenie wchodzi w życie od chwili podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w środkach masowego przekazu.

                                
 Starosta Myszkowski

17

MAJ

2010

1019

razy

czytano