Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Otwarcie drogi z Jaworznika do Myszkowa

Otwarcie drogi z Jaworznika do Myszkowa

Nowa, poszerzona nawierzchnia z oznakowaniem drogowym i odwodnieniem - tak teraz wygląda trasa łącząca Jaworznik z Helenówką. Mieszkańcy ul. Myszkowskiej w Jaworzniku są bardzo zadowoleni z efektu.

W dniu 13 maja przyszli podziękować staroście myszkowskiemu Łukaszowi Stacherze za wykonanie inwestycji.

– Ta droga jest piękna, iście paryska. Czekaliśmy na nią od bardzo dawna – powiedziała Zofia Karoń, która jako przedstawicielka lokalnej społeczności przecięła wstęgę nad nową drogową inwestycją powiatu.

Droga ma newralgiczne znaczenie – jest łącznikiem między Myszkowem a sporą częścią powiatu. Może też – w razie konieczności – służyć jako objazd. Niestety poprzedni, bardzo kiepski stan drogi (dziury i wąska nawierzchnia) nastręczał wiele kłopotów kierowcom i mieszkańcom. Po generalnym remoncie, który zakończył się wiosną tego roku, droga zmieniła się nie do poznania. Ekipy drogowców położyły nową nawierzchnię na podbudowie bitumicznej, poszerzyły drogę do 5,5 m oraz wykonały oznakowanie poziome i pionowe oraz odwodnienie. Prace wykonały firmy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Żarek i PRDM z Kłobucka.

Budowa drogi powiatowej była możliwa dzięki przekazanym w ubiegłym roku środkom z samorządu województwa śląskiego. Jeszcze za rządów starosty Mariana Wróbla powiat zwrócił się z wnioskiem do marszałka województwa śląskiego o dofinansowanie tego zadania. W efekcie powiat otrzymał 1,5 mln zł od wojewódzkich radnych,  natomiast 650
tys. zł starostwo wyłożyło ze środków własnych.
Oficjalne otwarcie drogi miało miejsce 13 maja. Tradycyjną wstęgę nad nową inwestycją powiatu przecięli starosta Łukasz Stachera, jego zastępca Jan Kieras, burmistrz Żarek Klemens Podlejski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie Mariusz Sikora oraz radni powiatowi Dorota Kaim – Hagar, Zofia Jastrzębska, Małgorzata Gorczyca – Jędrycha,
Jadwiga Skalec, Dariusz Lasecki, Andrzej Jastrzębski oraz radni z gminy Żarki – przewodnicząca Stanisława Nowak i Jan Kot, który o remont zabiegał od dawna oraz przedstawicielka lokalnej społeczności Zofia Karoń. Firmy wykonujące zadanie reprezentowali natomiast Mariusz Musialik i Stefan Cieślewicz. Ten ostatni – jak się okazuje – wystąpił w podwójnej roli. Będąc jeszcze dyrektorem zarządu dróg powiatowych odpowiedzialny był za przygotowanie inwestycji, później – już jako prezes firmy budowlanej – wygrał przetarg i dokończył, co rozpoczął.

- Cieszę się, że kolejna inwestycja powiatowa została zakończona, dzięki temu mieszkańcom będzie żyło się lepiej. Inwestycja była bardzo potrzebna – powiedział starosta Łukasz Stachera podczas otwarcia.

Nie krył swojego zadowolenia z nowej inwestycji powiatu na terenie gminy burmistrz Klemens Podlejski. - Wspaniała droga, łącząca dwie drogi wojewódzkie. Cieszymy się z tego, że droga już jest i mogą z niej korzystać mieszkańcy.

Zarówno starosta, jak i burmistrz podkreślali zasługi wicemarszałka województwa Mariusza Kleszczewskiego w pomocy przy pozyskaniu środków na remont tej drogi. Na zakończenie przedstawiciele Żarek, w imieniu mieszkańców, podziękowali staroście i wszystkim radnym powiatowym za zrealizowanie tej inwestycji.

(przygotowanie: Katarzyna Kulińska-Pluta, AK)

24

MAJ

2010

2106

razy

czytano