Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Aktualności

05.06.-05.07. Wnioski CIEPŁE MIESZKANIE

05.06.-05.07. Wnioski CIEPŁE MIESZKANIE

nowa

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie. Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Żarki. Nabór wniosków trwa od 5 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r.
 
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym  oraz wspólnot mieszkaniowych, którzy pragną dokonać prac termomodernizacyjnych.
Wysokość otrzymanej dotacji zależna jest od dochodów wnioskodawcy lub zakresu prac realizowanych przez wspólnoty mieszkaniowe.
1) dochodów beneficjenta końcowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
- podstawowym  - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
- podwyższonym - do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
- najwyższym  - do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.
2) rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:
- do 60% kosztów kwalifikowanych, w zależności od wykonywanego zakresu prac jednak nie więcej niż 375 000 zł.
 
Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych, spełniające warunki Programu.
 
Do kogo skierowany jest program?
Beneficjentem końcowym programu  są:
1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy,
- jeżeli budynek wielorodzinny, w którym znajduje się lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie Gminy Żarki,
2. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, jeżeli budynek wielorodzinny objęty przedsięwzięciem zlokalizowany jest na terenie Gminy Żarki.
 
 Na co można otrzymać dofinansowanie?
 Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:
kocioł gazowy kondensacyjny,
kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
ogrzewanie elektryczne,
pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
 
Dodatkowo można dofinansować wykonanie:
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
wymiana okien i drzwi,
wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia
oraz docieplenie ścian zewnętrznych dla wspólnot mieszkaniowych.
 
Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach w terminie od 5 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024 r.  w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-środa, czwartek 7:30-15:30, wtorek 7:30-16:00, piątek 7:30-15:00.
 
Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”: 
„Ciepłe Mieszkanie” - Program „Czyste Powietrze” https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie
Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: Tel.: 34 3148036 wew. 29 
 
 

05

CZE

2024

274

razy

czytano