Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki„

Podpisano umowę na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki„

nowa

Gmina Żarki otrzymała dofinansowanie z  Unii Europejskiej w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 na projekt „ Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki„

Celem projektu jest podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki co umożliwi w większym zakresie czerpanie korzyści z cyfryzacji przez instytucję publiczną i mieszkańców gminy.

W projekcie zaplanowano 4 zadania w ramach których zostanie  opracowany i wdrożony kompleksowy System Zarządzania bezpieczeństwem Informacji , realizowane będą szkolenia dla pracowników, kierownictwa urzędu oraz informatyków z cyberbezpieczeństwa, zakupiona zostanie  infrastruktura IT oraz zakupione zostaną usługi doradcze.

Grupę docelową stanowi 39 pracowników/pracownic Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

Efektem projektu będzie podniesienie świadomości pracowników problematyki związanej z bezpieczeństwem informacji, ponadto podniesiony zostanie poziom cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach.

Wartość projektu: 672 748,50 zł.

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 672 748,50 zł.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

07

CZE

2024

342

razy

czytano