Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Aktualności

Ciepłe mieszkanie. Wydłużenie naboru do 26.07.

Ciepłe mieszkanie. Wydłużenie naboru do 26.07.

Informujemy o wydłużeniu do 26 lipca 2024 r. terminu składania wniosków  o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.
Z powodu wydłużenia terminu naboru zaktualizowany został Regulamin wyboru projektów. Inne warunki pozostają bez zmian.

Poniżej Zarzadzenie oraz w załączeniu Regulamin. 


Zarządzenie Nr 36/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Żarki z dnia 01.07.2024 w sprawie  zmian w Regulaminie naboru określającego  sposób składania i rozpatrywania wniosków  o dofinansowanie w ramach  Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Żarki

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) 

Zarządzam, co następuje:

§ 1
Zatwierdzam zmiany w Regulaminie naboru określającym sposób składania i rozpatrywania wniosków  o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Żarki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu do pozyskiwania funduszy europejskich i krajowych.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki
Adam Zamora

 

 

02

LIP

2024

188

razy

czytano