Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Dla mieszkańca

System Gospodarowania Odpadami

Akty Prawa Miejscowego

Akty Prawa Miejscowego

Akty prawa miejscowego

UCHWAŁA NR XXXV/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXI/248/2017 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR XXXI/248/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

UCHWAŁA NR XXXI/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXXI/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki

UCHWAŁA NR XXX/231/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 25.01.2017 w sprawie: zmian w uchwale nr XXIII/176/2016 z dnia 12 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXIV/182/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 3 października 2016r. w sprawie: zmian w uchwale nr XXIII/176/2016 z dnia 12 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXIII/176/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 12 września 2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIX/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 marca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki.

UCHWAŁA NR XIX/142/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 marca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokument w załączeniu poniżej.

UCHWAŁA NR XIX/141/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dokument poniżej w załączeniu.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarkach nr XVIII/120/2016 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne-na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe .

UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR XVIII/123/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR XVIII/122/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców – od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Żarki.

UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne – na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

UCHWAŁA NR XVIII/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokument poniżej w załączeniu.

Uchwała Nr XVIII/118/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki. Dokument poniżej w załączeniu.

UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 19.08.2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr VII/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA Nr VII/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 kwietnia 2015roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki

UCHWAŁA NR XXXVII/252/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 20 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVII/189/2013 w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXVII/251/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 20 stycznia 2014 r w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/191/2013 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXXVII/250/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 20 stycznia 2014 r w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki

UCHWAŁA NR XXVII/193/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVII/192/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVII/191/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXVII/190/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVII/189/2013 RADY MIEJSKIEJ W ŻARKACH z dnia 30.01.2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarki

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.