Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne

Kapitał Ludzki

Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki w 2008 roku

Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki w 2008 roku


 

 

Informacja o realizacji projektu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach zakończył realizację projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 8 beneficjentów ostatecznych realizujących zobowiązania zawarte w kontraktach socjalnych.

Zakończono realizację działań planowanych w projekcie:

 

  • prace społecznie użyteczne
  • szkolenie w zakresie BHP 
  • warsztaty z doradcą zawodowym umożliwiające zwiększenie aktywności beneficjentów na rynku pracy poprzez poradnictwo z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 
  • trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez terapeutę 
  • badania profilaktycznych w zakresie medycyny pracy 
  • kurs zawodowy „Technolog wykańczania wnętrz” 
  • uroczysty obiad dla beneficjentów
Powyżej wymienione działania wspierane były pracą socjalną. Głównym założeniem projektu było ułatwienie dostępu osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, do form aktywnej integracji oraz zwiększenia poziomu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych.

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.