niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Filip, Izolda

Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki w 2008 roku

Strona główna » Projekty unijne » Kapitał Ludzki » Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki w 2008 roku

wielkość tekstu:A | A | A


Informacja o realizacji projektu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach zakończył realizację projektu systemowego pt. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych na terenie gminy Żarki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyło 8 beneficjentów ostatecznych realizujących zobowiązania zawarte w kontraktach socjalnych.

Zakończono realizację działań planowanych w projekcie:
  • prace społecznie użyteczne
  • szkolenie w zakresie BHP 
  • warsztaty z doradcą zawodowym umożliwiające zwiększenie aktywności beneficjentów na rynku pracy poprzez poradnictwo z zakresu aktywnego poszukiwania pracy 
  • trening umiejętności psychospołecznych prowadzony przez terapeutę 
  • badania profilaktycznych w zakresie medycyny pracy 
  • kurs zawodowy „Technolog wykańczania wnętrz” 
  • uroczysty obiad dla beneficjentów
Powyżej wymienione działania wspierane były pracą socjalną. Głównym założeniem projektu było ułatwienie dostępu osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, do form aktywnej integracji oraz zwiększenia poziomu kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych.
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 10