Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja II

Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja II

Projekt pn. „Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja II.

Opis projektu:
Projekt polega na prowadzeniu Klubu Seniora w Żarkach z szeroką ofertą dla osób starszych niesamodzielnych. Klub działa wielokierunkowo – zapewnia nie tylko kontakt z innymi seniorami, szerszą społecznością środowiska lokalnego, ale przede wszystkim organizuje przestrzeń czasu wolnego tak, aby ułatwić seniorom możliwość angażowania się w inicjatywy na rzecz zdrowia, uczestniczenia w kulturze, edukacji, twórczości. Projekt będzie realizowany od 01.01.2020r. do 31.03.2021r. na terenie województwa śląskiego, szczególnie na terenie Gminy Żarki.

Cel:
Rezultatem projektu jest zwiększenie aktywności oraz współpracy i integracji społecznej wśród 40 osób starszych w okresie od  30.12.2020 na 31.03.2021r. zamieszkujących teren Gminy Żarki jako działania przeciwdziałające marginalizacji i osamotnieniu seniorów.

Wartość projektu: 336 212,50 zł
Wysokość dofinansowania: 312 677,62 zł w tym:
Wysokość wkładu ze środków europejskich:  285 780,62 zł
Dotacja celowa z budżetu krajowego: 26 897,00zł

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.