Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Projekty unijne i krajowe

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III

Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III

Projekt pn. „Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.
 
Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III

 

Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Opis projektu:

Projekt polega na prowadzeniu Klubu Seniora w Żarkach z szeroką ofertą dla osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub działa wielokierunkowo – zapewnia nie tylko kontakt z innymi seniorami, szerszą społecznością środowiska lokalnego, ale przede wszystkim organizuje przestrzeń czasu wolnego tak, aby ułatwić seniorom możliwość angażowania się w inicjatywy na rzecz zdrowia, uczestniczenia w kulturze, edukacji, twórczości.

Projekt będzie realizowany od 01.04.2021r do 30.06.2023r.

Cel projektu: Rezultatem projektu jest wzmocnienie aktywności społeczno- kulturalnej oraz współpracy i integracji społecznej u 57 starszych osób, którzy wezmą udział w projekcie.


Wartość całkowita    769 393,75 zł
Koszty kwalifikowane    769 393,75 zł
Dofinansowanie    UE     653 984,68 zł
Dofinansowanie BP       61 551,50 zł
Wkład własny Gminy Żarki:  53 857,57 zł

Projekt został już zakończony
Osiągnięto następujące wskaźniki w projekcie:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie  - 57 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 57 osób
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 57 sztuk
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 1 sztuka
Liczba wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora – 1285 sztuk

W okresie trwałości projektu dostępnych jest 57 miejsc świadczenia usług społecznych.
Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu: Urząd Miasta i Gminy Żarki ul. T. Kościuszki 15/17 p. 21,  tel. 34  31 48 036  wew. 29  lub bezpośrednio w Klubie Seniora – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Żarkach ul. St. Moniuszki 2

 

 

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.