sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III

wielkość tekstu:A | A | A

                
Projekt pn. „Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III” współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.
 
Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki
Tytuł projektu: Barwy Jesieni - Żarecki Klub Seniora edycja III

Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne
Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
Opis projektu:
Projekt polega na prowadzeniu Klubu Seniora w Żarkach z szeroką ofertą dla osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Klub działa wielokierunkowo – zapewnia nie tylko kontakt z innymi seniorami, szerszą społecznością środowiska lokalnego, ale przede wszystkim organizuje przestrzeń czasu wolnego tak, aby ułatwić seniorom możliwość angażowania się w inicjatywy na rzecz zdrowia, uczestniczenia w kulturze, edukacji, twórczości.

Projekt będzie realizowany od 01.04.2021r do 31.12.2022r.

Cel projektu: Rezultatem projektu jest wzmocnienie aktywności społeczno - kulturalnej oraz współpracy i integracji społecznej u 41 starszych osób, którzy wezmą udział w projekcie.

Całkowita wartość projektu:             515 523,75 zł
Wysokość wkładu UE:                         438 195,18 zł
Wysokość wkładu Budżetu Państwa:    41 241,90 zł
Wkład własny Gminy Żarki:                   36 086,67 zł

 

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 5