Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej

Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej

 "Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR)
                             na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki"

Nazwa Beneficjenta: Gmina Olsztyn w  partnerstwie z Gminą Żarki
Tytuł projektu: Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki
Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020
Oś priorytetowa4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie
4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs
Typy projektów: 3. 3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych


Opis projektu:
Inwestycja polega na budowie trasy rowerowej o łącznej długości: 10,233 km w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa - Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów - Gmina Żarki.
Zakres projektu obejmuje zadania:

I. Gmina Olsztyn (5,618 km):
1. Rzeczowa realizacja projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj", w tym:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej;
b) Roboty budowlane dot. ścieżki rowerowej;

II. Gmina Żarki (4,615 km):
1. Rzeczowa realizacja projektu w formule "zaprojektuj i wybuduj", w tym:
a) Opracowanie dokumentacji projektowej,
b) Roboty budowlane dot. ścieżki rowerowej;

2. Roboty budowlane (na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej).
W ramach projektu zostaną wykonane trzy Miejsca Odpoczynku Rowerzysty i przebudowa dróg gminnych i powiatowej (koszt niekwalifikowany).
Projekt będzie realizowany od 02.01.2021r do 30.06.2023r.
Całkowita wartość  projektu: 6 873 245,78 zł
Wysokość wkładu UE:  4 855 446,23 zł

 

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.