niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Filip, Izolda

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach.

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach.

wielkość tekstu:A | A | A

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki

Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska Gmina Żarki oraz modernizacja przepompowni ścieków w Żarkach.

Opis projektu: Projekt dotyczy rozbudowy i uruchomienia kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska na terenie Gminy Żarki wraz z niezbędną modernizacją przepompowni ścieków w Żarkach przy ul. Leśniowskiej. Będzie on kontynuacją procesu rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Żarki.

Cel projektu: Ochrona środowiska poprzez sprawnie działający system odprowadzania ścieków bytowych, zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Efektem prac jest rozbudowa i uruchomienie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Lelowska wraz z modernizacją przepompowni ścieków w Żarkach. W wyniku inwestycji powstanie kanał sanitarny grawitacyjny  o dł. 0,78km wraz z 23 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur PCV do budynków oraz zmodernizowana zostanie jedna przepompownia ścieków w Żarkach.  
 

Wysokość wkładu UE: 415 846,70zł
Wartość projektu: 631 290,23zł

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 9