sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Co zrobić gdy firma nie odbiera odpadów?

Strona główna » Co zrobić gdy firma nie odbiera odpadów?

wielkość tekstu:A | A | A

Co robić gdy firma wyłoniona przez gminę w drodze przetargu nie odbiera odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych ?

 

Szanowni Państwo .

W związku z licznymi uwagami właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Żarki dotyczącymi nieodbierania odpadów komunalnych przez firmę „Tamax” Tadeusz Cieślak , ul. Dworcowa 46 , 28-340 Sędziszów wyłonioną w drodze przetargu  informuję  o możliwości ich odbioru przez inne firmy wpisane do rejestru działalności regulowanej, który prowadzony jest przez tutejszy urząd. 
Regulację prawną w tym zakresie zawiera  art. 6s. Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.  poz.391), który brzmi następująco :
 
W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2.
 
Rejestr Działalności Regulowanej prowadzony przez tutejszy organ  umieszczony jest w BIP-e znajdującym się na stronie internetowej tutejszego urzędu. Niezależnie od niego w zakładce Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi  pod nazwą Wykaz firm prowadzących gospodarkę odpadami na terenie gminy Żarki znajdują się dane wszystkich firm (wraz z ich numerami telefonów) umieszczonych w przedmiotowym rejestrze .  
W takiej sytuacji proszę o kontakt telefoniczny z wybraną przez Państwa  firmą  w sprawie odbioru przez nią odpadów . Firma ta po odebraniu od Państwa odpadów wystawia fakturę na tutejszą gminę .
 
Dane do faktury
Gmina Żarki
ul. Kościuszki 15/17
42 - 310 Żarki
NIP: 577 19 64 543 
 
Tutejszy urząd po otrzymaniu ww. faktury dokona jej uregulowania . 
 
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 13