Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miasto i Gmina Żarki

Miasto i Gmina Żarki

Projekty unijne

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Projekt pn. „Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki

Tytuł projektu: Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.
Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020

Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Opis projektu:
Projekt uwzględnia dwutorowe działania związane z ergonomią pracy, które kierowane są do 34 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarach w postaci działań świadomościowych (komponent edukacyjno-informacyjny) oraz działań prewencyjnych (komponent związany z ponadstandardowym doposażeniem stanowisk pracy).

W projekcie zaplanowano wsparcie szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami, predyspozycjami pracowniczymi w dziedzinie ergonomii pracy na stanowisku biurowym. Zakres rzeczowy to zakup ergonomicznych elementów wyposażenia stanowisk pracy.

Rezultatem projektu jest wzrost świadomości zachowań ergonomicznych oraz eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Podjęte działania mają zapewnić możliwość kontynuacji zatrudnienia, wydłużyć okres aktywności zawodowej, a także zwiększyć wydajność i jakość pracy osób objętych projektem.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.09.2020-29.05.2021r.
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost świadomości zachowań ergonomicznych oraz eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy u 34 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Podjęte działania mają zapewnić możliwość kontynuacji zatrudnienia w jak najlepszym zdrowiu, wydłużyć aktywność zawodową, a także zwiększyć wydajność pracy pracowników objętych wsparciem.

Całkowita wartość projektu: 119 400,000 zł
Wysokość wkładu UE: 105 072,00 zł
Budżet państwa: 3 582,00 zł
Wkład własny Gminy Żarki: 14 328,00 zł
Umowa: UDA-RPSL.08.03.02-24-04H4/19-00 z dnia 22.10.2020r,

 

0

pierwsza źródłowa wzmianka o Żarkach

: Basen w Żarkach.

Basen w Żarkach.

: Ruiny w Żarkach.

Ruiny w Żarkach.

: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.

: Wycieczka rowerowa.

Wycieczka rowerowa.

: Zabytkowe stodoły w Żarkach.

Zabytkowe stodoły w Żarkach.

: Muzeum w Żarkach.

Muzeum w Żarkach.

: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.

: Widok na Żarki z lotu ptaka.

Widok na Żarki z lotu ptaka.

0

liczba mieszkańców

Logo: Miasto i Gmina Żarki.

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.