sobota, 10 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Makary, Michał

Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

Strona główna » Projekty unijne » Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 » Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.

wielkość tekstu:A | A | A

 

Projekt pn. „Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

 

Nazwa Beneficjenta: Gmina Żarki

Tytuł projektu: Dbajmy o zdrowie! - ergonomiczne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Żarkach.
Źródło dofinansowania: RPO WSL 2014-2020

Oś priorytetowa 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Opis projektu:
Projekt uwzględnia dwutorowe działania związane z ergonomią pracy, które kierowane są do 34 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarach w postaci działań świadomościowych (komponent edukacyjno-informacyjny) oraz działań prewencyjnych (komponent związany z ponadstandardowym doposażeniem stanowisk pracy).

W projekcie zaplanowano wsparcie szkoleniowe zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami, predyspozycjami pracowniczymi w dziedzinie ergonomii pracy na stanowisku biurowym. Zakres rzeczowy to zakup ergonomicznych elementów wyposażenia stanowisk pracy.

Rezultatem projektu jest wzrost świadomości zachowań ergonomicznych oraz eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Podjęte działania mają zapewnić możliwość kontynuacji zatrudnienia, wydłużyć okres aktywności zawodowej, a także zwiększyć wydajność i jakość pracy osób objętych projektem.

Projekt realizowany będzie w terminie 01.09.2020-29.05.2021r.
Cel projektu: Celem projektu jest wzrost świadomości zachowań ergonomicznych oraz eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka na stanowisku pracy u 34 pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Żarkach. Podjęte działania mają zapewnić możliwość kontynuacji zatrudnienia w jak najlepszym zdrowiu, wydłużyć aktywność zawodową, a także zwiększyć wydajność pracy pracowników objętych wsparciem.

Całkowita wartość projektu: 119 400,000 zł
Wysokość wkładu UE: 105 072,00 zł
Budżet państwa: 3 582,00 zł
Wkład własny Gminy Żarki: 14 328,00 zł
Umowa: UDA-RPSL.08.03.02-24-04H4/19-00 z dnia 22.10.2020r,

 

Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 7