niedziela, 11 kwietnia 2021 r.
imieniny obchodzą: Filip, Izolda

Informacja o aktywności gminy w pozyskiwaniu funduszy w roku 2007

Strona główna » Inwestycje » Informacja o aktywności gminy w pozyskiwaniu funduszy w roku 2007

wielkość tekstu:A | A | A

WNIOSKI PRZYGOTOWANE W UMiG W ŻARKACH

Liczba złożonych projektów Suma dofinansowania Wkład własny Dofinansowanie Zadania zrealizowane Uwagi
1. Sanktuaria, kościoły, kościółki – druk wydawnictwa promującego Województwo Śląskie 3 000 zł 3 000 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent MGOK
2. Terenowa mapa atrakcji przy turystycznych obiektach 7 000 zł 7 000 zł Samorząd Woj. Śląskiego tak Beneficjent MGOK,
3. Odrestaurowanie zabytkowej studni w Kotowicach, oraz budowa placu zabaw 20 000 zł 20 000 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gmina Żarki, współpraca: Grupa Odnowy Wsi
4. Budowa placu, oraz boiska do piłki zabaw obok szkoły podstawowej w Jaworzniku 20 000 zł 20 000 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gmina Żarki, Współpraca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
5. Wzmocnienie infrastruktury świetlicy utworzonej w 2006r w Zawadzie 15 000zł - Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gmina Żarki
6. Piękna Wieś Województwa Śląskiego; - - Samorząd Województwa Śląskiego Brak miejsca Beneficjent Gmina Żarki
7. Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych 4 000 zł - Samorząd Województwa Śląskiego II miejsce w woj. śląskim Beneficjent Gmina Żarki
8. Zagroda Państwa Pietruchów z Jaworznika 2 000 zł
Samorząd Województwa Śląskiego II miejsce w woj. śląskim Beneficjent Gmina Żarki
9. Cykl ogólnopolskich konkursów literackich wraz z wydaniem okolicznościowej publikacji 15 180 zł 15 280 zł Samorząd Województwa Śląskiego tak Beneficjent Gimnazjum, współpraca z dyr.Gim., SP, ZS
10. Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr dętych w gminie Żarki 24 600 zł 5 400 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak Beneficjent Gmina Żarki
11. Otwarte Turnieje Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży 3 455 zł 3 455 zł Samorząd Województwa Śląskiego Brak dofinansowania Beneficjent LKS Żarki
12.Dziennikarska świetlica 19 941.60 2 400 Fundacja Wspomagania Wsi Werdykt do 30.01.2008 Beneficjent OSP Czatachowa
13. Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy gimnazjum w Żarkach 200 000 zł 200 000 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa Maj 2008r (zakończenie budowy boiska) Beneficjent Gmina Żarki
14. Wymiana dachu na budynku Szkoły Podstawowej oraz Biblioteki publicznej w Żarkach Dotacja:
25 386.23
Pożyczka:
16 924.15
197 119.34 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach tak Beneficjent Gmina Żarki
15. Centrum sportowe – zakup sprzętu sportowego dla młodzieży z gminy Żarki w ramach projektu „KAROL” 30 700 zł 10 000 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa Czekamy na werdykt Beneficjent LKS Zieloni
16. Zajęcia sportowe dla dzieci oraz młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z terenu gminy Żarki 25 800 zł 21 700 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa Czekamy na werdykt Beneficjent LKS Zieloni Żarki,
17. Klub młodego sportowca - Turnieje piłki nożnej dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych z gminy Żarki 8 940 zł 2 500 zł Ministerstwo Sportu i Turystyki RP Warszawa Czekamy na werdykt Beneficjent LKS Zieloni Żarki
18. „Produkt turystyczny Częstochowy i Regionu Częstochowskiego”
Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych
Certyfikat
Częstochowska Organizacja Turystyczna tak Beneficjent Gmina Żarki
19. „Produkt turystyczny Częstochowy i Regionu Częstochowskiego”
Szlak Kultury Żydowskiej
Certyfikat
Częstochowska Organizacja Turystyczna tak Beneficjent Gmina Żarki
20. „Świat się zmienia, czyli szanse mieszkańców gminy Żarki w warunkach gospodarki opartej na wiedzy” 50 000 zł
Europejski Fundusz Społeczny Werdykt do końca lutego 2008 Beneficjent Gmina Żarki
21. Przystań na Wysokiej – świetlica środowiskowa w Wysokiej Lelowskiej 50 000 34 000 Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej tak Beneficjent Gmina Żarki
22. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania – w ramach programu wieloletniego 44 150 40 000 Wojewoda Śląski tak Beneficjent MGOPS
23. Organizacja prac społecznie użytecznych 15 043 10 029 Powiatowy Urząd Pracy Myszków tak Beneficjent MGOPS
24. Impreza integracyjno-turystyczna „Wyjazd do Kotliny Kłodzkiej” osób niepełnosprawnych 6 058,70 1 847,28 Polski Komitet Pomocy Społecznej Żarki, SDS Żarki, Ojcowie Paulini tak Beneficjent MGOPS


WNIOSKI PRZYGOTOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY A KONSULTOWANE W UMiG ŻARKI


Liczba złożonych projektów Suma dofinansowania Wkład własny Dofinansowanie Zadania zrealizowane Uwagi
25. „Janko Muzykant 2007” 5 187,00 zł 8 800 zł Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej Brak dofinansowania Beneficjent SP Żarki
26. Jurajska osada – AMONIT 9 990 zł 17 100 zł „Nasza Wieś Naszą Szansą” Fundacja Wspomagania Wsi Brak dofinansowania Beneficjent Stowarzyszenie Jura Promotion,
27.„Jurajskie zimowe zmagania umysłowe. Od zabawy do nauki” 1 870.50zł 940.00zł „Pożyteczne ferie 2008” Fundacja Wspomagania Wsi tak Beneficjent SP w Jaworzniku,
28. Internetowe centrum informacji multimedialnej Ok. 16 tys. – 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne, pakiet encyklopedii, słowników multimedialnych Ok. 30 tys. zł – Remont biblioteki z pomocą UMiG Europejski Fundusz Społeczny tak Beneficjent SP Żarki,
29. „Mogiła – ocalić od zapomnienia, szlakiem historycznym po wsi Jaworznik szkolenie - AdAnimatum, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
30. „Apteka natury – zioła Jury” szkolenie - AdAnimatum, Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
31. „Herody” szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jaworznik
32. Utworzenie zespołu dziecięco – młodzieżowego i wspólne „wieczory familijne szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska
33. Pomoc w organizowaniu szkoleń z zakresu odnowy i aktywizacji wsi, formułowanie i realizacja projektów w dziedzinie kultury i turystyki. szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Koło Gospodyń Wiejskich Ostrów
34. „Na dnie oceanów” szkolenie - AdAnimatum Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach W trakcie realizacji Jura Promotion


WNIOSKI PRZYGOTOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY

Liczba złożonych projektów Suma dofinansowania Wkład własny Dofinansowanie Zadania zrealizowane Uwagi
35. Wyjazd integracyjny do Starego Sącza
5 518
3 253
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
tak
Środowiskowy Dom Samopomocy
36. Cztery pory roku
7 500
-
Fundacja Batorego
tak
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń


Podsumowanie:

Wnioski złożone z Gm. Żarki
36
Wnioski przygotowane przez inne podmioty
12
Wnioski wykonane przez pracowników UMiG
24
Liczba wniosków konsultowanych z pracownikami UMiG Żarki
10
Kto przygotowywał?
GCI – 21
MGOPS – 3

Kto przygotowywał?
SP Żarki - 2,
SP Jaworznik - 1,
Stowarzyszenie Jura Promotion Jaroszów – 1
KGW Ostrów – 1
Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska – 1
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi |Jaworznik - 3

Ocena skuteczności składanych wniosków: Wnioski złożone przez Gminę Żarki Wnioski składane przez inne podmioty
Liczba złożonych
Liczba rozstrzygniętych pozytywnie
Liczba odrzuconych
Liczba czekających na werdykt
24
17
2
5
12
10
2
-

Stopień zaangażowania podmiotów w pozyskiwaniu funduszy:

Gmina Żarki
24 wnioski przygotowane samodzielnie (GCI -21 MGOPS – 3)
MGOK
2 wnioski (napisane przez GCI, realizacja MGOK we współpracy z GCI)
LKS Zieloni Żarki
4 (wnioski napisane przez GCI, jeden odrzucony, trzy czekają na werdykt)
SP Żarki
2 wnioski samodzielne (jeden odrzuconym jeden pozytywnie), współpraca z Gimnazjum i ZS przy realizacji 3 projektu
SP Jaworznik
1 wniosek samodzielnie, pozytywnie rozstrzygnięty
Gimnazjum Żarki
1 wniosek (napisany przez GCI, realizacja Gimnazjum we współpracy z ZS i SP)
OSP Czatachowa
1 – napisany przez GCI, czeka na rozstrzygnięcie
Stowarzyszenie Jura Promotion Jaroszów
2 napisane przez członków stowarzyszenia (jeden odrzucony jeden pozytywnie)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jaworznik
3 napisane przez członków stowarzyszenia, pozytywnie (pozytywnie rozpatrzone)
Stowarzyszenie Wsi Wysoka Lelowska
1 napisany przez członków stowarzyszenia, pozytywnie rozpatrzony
Koło Gospodyń Wiejskich Ostrów
1 napisany przez członkinie koła, pozytywnie rozpatrzony
Środowiskowy Dom Samopomocy Żarki
1 napisany przez pracowników Domu
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń
1 - napisany przez pracowników Środowiskowego Domu, wykonywany we współpracy SDS


UWAGI: Rok 2007 był rokiem, w którym nie ogłaszano żadnych konkursów
z pieniędzy unijnych na inwestycje twarde


Pieniądze pozyskane

 

TABELA I

 

Dofinansowanie

Wkład własny

 

451 417.93zł

z tego pożyczka 16 924.15zł (częściowo umarzalna)

553 675.58zł

 

 

Wnioski czekające na werdykt

 

Dofinansowanie

Wkład własny

85 381.60zł

36 600.00zł

TABELA II

Dofinansowanie

Wkład własny

30 888.00zł

34 193.00zł(przygotowanie: pracownicy Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Promocji Gminy i Gospodarki Gruntami, Zespół Gminnego Centrum Informacji, luty 2008 r.)
Strona główna
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
wyszukiwarka
ajax_prawa
calendar

Tagi

Żarki leżą na południu Polski w województwie śląskim, w odległości 50 km na północny wschód od Katowic i 30 km od Częstochowy. Żarki z całą gminą z uwagi na atrakcyjny widokowo i turystycznie teren włączone zostały do obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych „Orlich Gniazd’’ w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W falisto-pagórkowatym krajobrazie dominują wzniesienia porośnięte lasami i malownicze ostańce skalne. Gminę zamieszkuje niespełna 8.500 osób w samych Żarkach oraz w 10 sołectwach. Żarki to miasto na styku kultur: polskiej i żydowskiej. Główne atrakcje: Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Szlak Kultury Żydowskiej (kirkut 1100 macew, dawna synagoga - obecnie dom kultury), Miniskansen Wsi Jurajskiej w Przybynowie, Szlak Edukacyjnych Zagród Agroturystycznych, Kuesta Jurajska, największy cmentarz z I wojny światowej w Kotowicach, Pustelnia św. Ducha w Czatachowie. Gospodarczą wizytówką miasta są Żareckie Jarmarki. Co środę i sobotę na największym targowisku pod chmurką rozstawia się około 450 stoisk kupieckich, a na zakupy przyjeżdża około 10 tysięcy klientów.
ALPANET - Polskie Systemy Internetowe online: 6